Informació sobre Turisme i Servicis a Pego

Turisme i Serveis

Turisme i serveis: El turisme és una de les activitats econòmiques amb major pes sobre el PIB de la comarca. En aquest apartat s'inclouen indicadors sobre l'oferta turística i dades sobre el funcionament del sector (flux de visitants, empreses sector serveis…) en el municipi de Pego.

Evolució anual

Evolució anual (Nre. restaurants)

Evolució anual (Nre. Places)

Índex de Concentració General Restauració

Índex de Concentració Màxima Restauració

Evolució anual (Nre. allotjaments)

Evolució anual (Nre. places)

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website.

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià