Informació sobre Turisme i Servicis a Pego

Turisme i Serveis

Turisme i serveis: El turisme és una de les activitats econòmiques amb major pes sobre el PIB de la comarca. En aquest apartat s'inclouen indicadors sobre l'oferta turística i dades sobre el funcionament del sector (flux de visitants, empreses sector serveis…) en el municipi de Pego.

Evolució anual (Nre. restaurants)

Evolució anual (Nre. Places)

Índex de Concentració General Restauració

Índex de Concentració Màxima Restauració

Evolució anual (Nre. allotjaments)

Evolució anual (Nre. places)

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià