Informació sobre Demografia i Condicions de Vida a Pego

Demografia

Demografia: Aquesta àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors, de la població resident a Pego. Amb aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents al territori.

 

Evolució anual

Edat Mitjana

Saldo Vegetatiu

Índex Tendència Demogràfica

Índex de Natalitat

Índex de Mortalitat

Taxa Global de Fecunditat

Ràtio de Masculinitat

Ràtio de Masculinitat al Naixement

Ràtio de Masculinitat a la Defunció

Saldo Migratori Total

Saldo Migratori Població Espanyola

Saldo Migratori Població Estrangera

Habitants segons lloc de naixement

Taxa de Dependència General

Taxa de Dependència Juvenil (<16 anys)

Taxa de Dependència Majors (>64 anys)

Taxa d'Envelliment

Taxa de Longevitat

Proporció Majors 64 anys

Proporció Majors 74 anys

Proporció Majors 84 anys

Evolució anual

Evolució anual Percentual

Distribució per continent

Distribució per principals països

Evolució anual segons edat

Evolució anual

Evolució anual segons sexe

Evolució anual

Evolució anual % Variació Població

Evolució anual

Condicions de Vida

Condicions de vida: Aquí se recoge información sobre aspectos relacionados con la calidad y condiciones de vida que existe en el municipio de Pego. Podemos encontrar indicadores tales como la tasa de riesgo de pobreza, presupuesto municipal destinado a ayudas sociales, nivel de renta media, etc.

Renda Bruta Mitjana per Llar

Renda Mitjana per Unitat de Consum

Renda Neta Mitjana per Persona

Grandària Mitjana de la Llar

Percentatge de Llars Unipersonals

Nre. Total de Vehicles

Nre. Total de Vehicles Elèctrics

Vehicles segons principals combustibles

Índex de Motorització

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià