Informació sobre Demografia i Condicions de Vida a Pego

Demografia

Demografia: Aquesta àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors, de la població resident a Pego. Amb aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents al territori.

 

Evolució anual

Edat Mitjana

Saldo Vegetatiu

Índex Tendència Demogràfica

Índex de Natalitat

Índex de Mortalitat

Ràtio de Masculinitat

Saldo Migratori Total

Saldo Migratori Població Espanyola

Saldo Migratori Població Estrangera

Taxa Dependència General

Taxa Dependència Juvenil

Taxa Dependència +64 anys

Taxa d'Envelliment

Taxa de Longevitat

Proporció Població +64 anys

Tasa Dependencia +74 años

Proporció Població +84 anys

Evolució anual

Evolució anual Percentual

Distribució per continent

Distribució per principals països

Evolució anual segons edat

Evolució anual

Evolució anual segons sexe

Evolució anual

Evolució anual % Variació Població

Evolució anual

Condicions de Vida

Condicions de vida: Aquí se recoge información sobre aspectos relacionados con la calidad y condiciones de vida que existe en el municipio de Pego. Podemos encontrar indicadores tales como la tasa de riesgo de pobreza, presupuesto municipal destinado a ayudas sociales, nivel de renta media, etc.

Evolució anual

Nre. Total de Vehicles

Nre. Total de Vehicles Elèctrics

Vehicles segons principals combustibles

Índex de Motorització

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website.

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià