Informació sobre Mercat de Treball a Pego

Mercat de Treball

Mercat de treball: Conéixer la conjuntura laboral d'un territori suposa un gran avantatge per al desenvolupament socioeconòmic ja que permet monitorar l'evolució del mercat de treball, identificar nínxols d'ocupació amb potencial de desenvolupament i adaptar les estratègies formatives, laborals i comunicatives de cara a millorar l'ocupabilitat de la població i millorar la productivitat de les empreses. A través d'aquesta àrea s'ofereixen indicadors que ofereixen una radiografia de la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interés per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en aquest.

Total ERTO - Evolució mensual

Total ERTO segons sector d'activitat - Evolució mensual

Treballadors afectats - Evolució mensual

Treballadors afectats segons sector d'activitat - Evolució mensual

Última dada disponible

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral segons nacionalitat

Evolució trimestral segons sector d'activitat

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral segons nacionalitat

Evolució anual

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral segons nacionalitat

Evolució anual

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral per sector d'activitat

Evolució trimestral segons nivell d'estudis

Demandants d'ocupació segons nivell d'estudis (%)

Nº aturats llarga duració (+365 dies)

Percentatge aturats llarga duració (+365 dies)

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral segons sector d'activitat

Evolució trimestral segons règim

Evolució trimestral segons nacionalitat

Afiliacions segons nacionalitat (%)

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Contractes segons sexe (%)

Evolució trimestral segons edat

Contractes segons edat (%)

Evolució trimestral segons nivell d'estudis

Contractes segons nivell d'estudis (%)

Evolució trimestral segons sector d'activitat

Contractes segons sector d'activitat (%)

Evolució trimestral segons grup d'ocupació

Contractes segons grup d'ocupació (%)

Índex de Qualificació del Capital Humà

Evolució trimestral segons duració

Contractes segons duració (%)

Evolució trimestral segons tipus de jornada

Contractes segons tipus de jornada (%)

Nº Demandants - DONES

Taxa d'atur – DONES (estimació)

Nº Afiliacions – DONES

Taxa d'afiliació – DONES

Nº Contractes – DONES

Taxa de contractació – DONES

Treballadores afectades per ERTO – DONES

Taxa de població no activa – DONES

Índex de renovació de població activa – DONES

Nº Demandants – MENORS 25 ANYS

Taxa d'atur – MENORS 25 ANYS (estimació)

Nº Afiliacions – MENORS 25 ANYS

Taxa d'afiliació – MENORS 25 ANYS

Nº Contractes – MENORS 25 ANYS

Taxa de contractació - MENORS 25 ANYS

Taxa de població no activa – MENORS 25 ANYS

Nº Demandants – MAJORS 44 ANYS

Taxa d'atur – MAJORS 44 ANYS (estimació)

Nº Afiliacions – MAJORS 44 ANYS

Taxa d'afiliació – MAJORS 44 ANYS

Nº Contractes – MAJORS 44 ANYS

Taxa de contractació – MAJORS 44 ANYS

Taxa de població no activa – MAJORS 44 ANYS

Nº Demandants - ESTRANGERS

Taxa d'atur - ESTRANGERS (estimació)

Nº Afiliacions - ESTRANGERS

Taxa d'afiliació - ESTRANGERS

Nº Contractes - ESTRANGERS

Taxa de població no activa - ESTRANGERS

Nº Demandants - DIVERSITAT FUNCIONAL

Nº Contractes – DIVERSITAT FUNCIONAL

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website.

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià