Informació sobre Mercat de Treball a Pego

Mercat de Treball

Mercat de treball: Conèixer la conjuntura laboral d'un territori suposa un gran avantatge per al desenvolupament socioeconòmic ja que permet monitoritzar l'evolució del mercat de treball, identificar nínxols d'ocupació amb potencial de desenvolupament i adaptar les estratègies formatives, laborals i comunicatives de cara a millorar l'empleabilitat de la població i millorar la productivitat de les empreses. A través d'aquesta àrea s'ofereixen indicadors que ofereixen una radiografia de la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interès per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en el mateix.

Total ERTO - Evolució mensual

Total ERTO segons sector d'activitat - Evolució mensual

Treballadors afectats - Evolució mensual

Treballadors afectats segons sector d'activitat - Evolució mensual

Última dada disponible

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons sector d'activitat

Evolució trimestral

Evolució anual

Evolució anual

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral per sector d'activitat

Evolució trimestral segons nivell d'estudis

Demandants d'ocupació segons nivell d'estudis (%)

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral segons sector d'activitat

Evolució trimestral segons règim

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Contractes segons sexe (%)

Evolució trimestral segons edat

Contractes segons edat (%)

Evolució trimestral segons nivell d'estudis

Contractes segons nivell d'estudis (%)

Evolució trimestral segons sector d'activitat

Contractes segons sector d'activitat (%)

Evolució trimestral segons grup d'ocupació

Contractes segons grup d'ocupació (%)

Índex de Qualificació del Capital Humà

Evolució trimestral segons duració

Contractes segons duració (%)

Evolució trimestral segons tipus de jornada

Contractes segons tipus de jornada (%)

caValencià