Informació sobre Teixit Empresarial i Associatiu a Pego

Teixit Empresarial

Teixit empresarial: En aquest apartat s'inclou informació sobre el nombre d'empreses classificades per sector i activitat econòmica a més de mostrar informació sobre els polígons industrials existents en el terme municipal. Aquest tipus d'informació, en combinació amb els indicadors inclosos en altres àrees permet fer una estimació del potencial empresarial a la zona que orienti als usuaris a l'hora d'establir projectes empresarials amb alt potencial d'èxit al territori.

 
 

Evolució anual

Distribució segons activitat principal

NOTA: En els gràfics d'aquest indicador, els valors referits a la distribució segons sector d'activitat i segons tipus d'empresa poden no ajustar-se a la realitat pel fet que la Seguretat Social no facilita dades de nombre d'empreses inferiors a 5 (Llei orgànica 5/1992 sobre el secret estadístic) i, per tant, en determinats municipis, no es pot accedir a la dada exacta.

Evolució trimestral

Empreses segons sector d'activitat

Empreses segons tipus d'empreses

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Autònoms segons assalariats

Teixit Associatiu

Teixit associatiu: Relacionat amb l'apartat anterior, es mostra informació sobre l'activitat associativa a la zona, a més d'un directori d'associacions empresarials i no empresarials presents en el municipi de Pego.

 
 

Evolució anual

Taxa d'associacionisme

Associacions segons àmbit d'actuació

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià