Ús TIC a la Marina Alta

Ús TIC a la Marina Alta

RubenChesa-TIC31800x400paraweb

Ús TIC: En l'era digital actual és molt important que, tant la ciutadania com les empreses, estiguen al dia en l'ús de tecnologia per a no quedar-se al marge d'un desenvolupament cada dia més dependent d'aquestes. Per això des de l'Observatori considerem fonamental disposar d'informació sobre el grau de connectivitat Tic del territori, aportant dades sobre el percentatge d'empreses que utilitzen internet, especialistes TICS o realitzen activitats de compra-venda electrònica.

Ús TIC

Gràfics i Mapes

Nivell Ús TIC Empresarial- Marina Alta

Nota explicativa:

Perfil Nul: sense Web pròpia ni presència en xarxes socials.

Perfil Baix: amb Web pròpia i/o presència en xarxes socials.

Perfil Mitjà: perfil Baix + compra-venda online.

Perfil Alt: perfil Mitjà + especialista TIC en plantilla.

Distribución de Viviendas según Cobertura de Banda Ancha

caValencià