Agricultura i Pesca en la Marina Alta

Agricultura i Pesca en la Marina Alta

Agricultura y Pesca en la Marina Alta

Agricultura i pesca: L'agricultura i la pesca són dos activitats molt arrelades en la cultura de la Marina Alta amb un gran pes tant en l'economia com en el mercat de treball. Per això és fonamental poder accedir a informació exhaustiva sobre el percentatge de cultius, tipus de cultiu, ús de les terres en referència a l'agricultura, a més d'informació sobre infraestructures pesqueres o espècies i volum de captures en la comarca.

Agricultura

Gràfics i Mapes

Últim cens

Distribució per municipis

Últim cens

Distribució per municipis

Evolució anual - Marina Alta

 

Distribució per municipis

 

Últim cens

 

Distribució per municipis

 

Pesca

Volum Captures – Evolució anual 

Distribució per municipis

Valor Captures – Evolució anual

Embarcacions – Evolució anual 

Distribució per municipis

Tripulants – Evolució anual

Potència propulsora – Evolució anual 

Distribució per municipis

Tonatge de les embarcacions – Evolució anual

caValencià