Mercat de Treball a la Marina Alta

Mercat de treball a la Marina Alta

Mercat de Treball: Conéixer el mercat de treball d'un territori suposa un gran avantatge per al desenvolupament socioeconòmic ja que permet monitorar l'evolució del mercat de treball, identificar nínxols d'ocupació amb potencial de desenvolupament i adaptar les estratègies formatives, laborals i comunicatives de cara a millorar l'ocupabilitat de la població i millorar la productivitat de les empreses. A través d'aquest àrea s'ofereixen indicadors que ofereixen una radiografia de la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interés per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en aquest.

Mercat de Treball

Gràfics i Mapes

Total ERTO - Evolució mensual

Distribució per municipis

Total ERTO segons sector d'activitat - Evolució mensual

Treballadors afectats - Evolució mensual

Núm. de treballadors afectats segons sector d'activitat – Evolució mensual

Última dada disponible

Distribució per municipis

Evolució trimestral

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Evolució trimestral segons edat - Zona Costa

Evolució trimestral segons edat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat - Zona Interior

Evolució trimestral segons nacionalitat – Marina Alta

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Costa

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Interior

Evolució trimestral segons sector d'activitat - Marina Alta

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sector d'activitat- Zona Costa

Evolució trimestral segons sector d'activitat- Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sector d'activitat- Zona Interior

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Evolució trimestral segons edat - Zona Costa

Evolució trimestral segons edat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat - Zona Interior

Evolució trimestral segons nacionalitat – Marina Alta

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Costa

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Interior

Evolució anual

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Evolució trimestral segons edat - Zona Costa

Evolució trimestral segons edat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat - Zona Interior

Evolució trimestral segons nacionalitat – Marina Alta

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Costa

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Interior

Evolució anual

Distribució per municipis

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Evolució trimestral segons edat - Zona Costa

Evolució trimestral segons edat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat - Zona Interior

Evolució trimestral segons nivell d'estudis – Marina Alta

Demandants d'ocupació segons nivell d'estudis (%)

Evolució trimestral segons sector d'activitat – Marina Alta

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sector d'activitat - Zona Costa

Evolució trimestral segons sector d'activitat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sector d'activitat - Zona Interior

Nº aturats llarga duració (+365 dies)

Percentatge aturats llarga duració (+365 dies)

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral segons edat- Marina Alta

Evolució trimestral segons edat– Zona Costa

Evolució trimestral segons edat– Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat– Zona Interior

Evolució trimestral segons sector d'activitat- Marina Alta

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sector d'activitat– Zona Costa

Evolució trimestral segons sector d'activitat– Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sector d'activitat– Zona Interior

Evolució trimestral segons règim - Marina Alta

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons règim – Zona Costa

Evolució trimestral segons règim – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons règim – Zona Interior

Evolució trimestral segons nacionalitat – Marina Alta

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Costa

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Interior

Afiliacions segons nacionalitat (%)

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Contractes segons sexe (%)

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Contractes segons edat (%)

Evolució trimestral segons nivell d'estudis – Marina Alta

Contractes segons nivell d'estudis (%)

Evolució trimestral segons sector d'activitat – Marina Alta

Contractes segons sector d'activitat (%)

Evolució trimestral segons grup d'ocupació - Marina Alta

Contractes segons grup d'ocupació (%)

Índex de Qualificació del Capital Humà

Evolució trimestral segons duració - Marina Alta

Contractes segons duració (%)

Evolució trimestral segons tipus de jornada – Marina Alta

Contractes segons tipus de jornada (%)

Nº Demandants - DONES

Taxa d'atur – DONES (estimació)

Nº Afiliacions – DONES

Taxa d'afiliació – DONES

Nº Contractes – DONES

Taxa de contractació – DONES

Nº ERTO – DONES

Taxa d'activitat – DONES

Taxa de població no activa – DONES

Índex de renovació de població activa – DONES

Nº Demandants – MENORS 25 ANYS

Taxa d'atur – MENORS 25 ANYS (estimació)

Nº Afiliacions – MENORS 25 ANYS

Taxa d'afiliació – MENORS 25 ANYS

Nº Contractes – MENORS 25 ANYS

Taxa de contractació - MENORS 25 ANYS

Taxa de població no activa – MENORS 25 ANYS

Nº Demandants – MAJORS 44 ANYS

Taxa d'atur – MAJORS 44 ANYS (estimació)

Nº Afiliacions – MAJORS 44 ANYS

Taxa d'afiliació – MAJORS 44 ANYS

Nº Contractes – MAJORS 44 ANYS

Taxa de contractació – MAJORS 44 ANYS

Taxa de població no activa – MAJORS 44 ANYS

Nº Demandants - ESTRANGERS

Taxa d'atur - ESTRANGERS (estimació)

Nº Afiliacions - ESTRANGERS

Taxa d'afiliació - ESTRANGERS

Nº Contractes - ESTRANGERS

Taxa de població no activa - ESTRANGERS

Nº Demandants - DIVERSITAT FUNCIONAL

Nº Contractes - DIVERSITAT FUNCIONAL

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website.

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià