Mercat de treball en la Marina Alta

mercattreball1800x400paraweb

Mercat de treball en la Marina Alta

Mercat de treball: Conèixer el mercat de treball d'un territori suposa un gran avantatge per al desenvolupament socioeconòmic ja que permet monitoritzar l'evolució del mercat de treball, identificar nínxols d'ocupació amb potencial de desenvolupament i adaptar les estratègies formatives, laborals i comunicatives de cara a millorar la empleabilitat de la població i millorar la productivitat de les empreses. A través d'aquesta àrea s'ofereixen indicadors que ofereixen una radiografia de la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interès per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en el mateix.

Mercat de treball

Gràfics i Mapes

Evolució Anual

Distribució per municipis

Evolució Anual

Distribució per municipis

Dades

caValencià
es_ESCastellano caValencià