Mercat de Treball a la Marina Alta

mercattreball1800x400paraweb

Mercat de treball a la Marina Alta

Mercat de Treball: Conèixer el mercat de treball d'un territori suposa un gran avantatge per al desenvolupament socioeconòmic ja que permet monitoritzar l'evolució del mercat de treball, identificar nínxols d'ocupació amb potencial de desenvolupament i adaptar les estratègies formatives, laborals i comunicatives de cara a millorar la empleabilitat de la població i millorar la productivitat de les empreses. A través d'aquesta àrea s'ofereixen indicadors que ofereixen una radiografia de la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interès per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en el mateix.

Mercat de Treball

Gràfics i Mapes

Total ERTO - Evolució mensual

Distribució per municipis

Total ERTO segons sector d'activitat - Evolució mensual

Trabajadores afectados – Evolución mensual Marina Alta

Nº de trabajadores afectados según sector de actividad – Evolución mensual

Última dada disponible

Distribució per municipis

Evolució trimestral

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Evolució trimestral segons edat - Zona Costa

Evolució trimestral segons edat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat - Zona Interior

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolución trimestral según sector de actividad- Marina Alta

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sector d'activitat- Zona Costa

Evolució trimestral segons sector d'activitat- Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sector d'activitat- Zona Interior

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució anual

Distribució per municipis

Evolució anual

Distribució per municipis

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sector d'activitat – Marina Alta

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sector d'activitat - Zona Costa

Evolució trimestral segons sector d'activitat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sector d'activitat - Zona Interior

Evolució trimestral segons nivell d'estudis – Marina Alta

Demandants d'ocupació segons nivell d'estudis (%)

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Evolució trimestral segons edat - Zona Costa

Evolució trimestral segons edat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat - Zona Interior

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons règim - Marina Alta

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons règim – Zona Costa

Evolució trimestral segons règim – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons règim – Zona Interior

Evolució trimestral segons edat- Marina Alta

Evolució trimestral segons edat– Zona Costa

Evolució trimestral segons edat– Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat– Zona Interior

Evolució trimestral segons sector d'activitat- Marina Alta

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sector d'activitat– Zona Costa

Evolució trimestral segons sector d'activitat– Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sector d'activitat– Zona Interior

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Contractes segons sexe (%)

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Contractes segons edat (%)

Evolució trimestral segons nivell d'estudis – Marina Alta

Contractes segons nivell d'estudis (%)

Evolució trimestral segons sector d'activitat – Marina Alta

Contractes segons sector d'activitat (%)

Evolució trimestral segons grup d'ocupació - Marina Alta

Contractes segons grup d'ocupació (%)

Índex de Qualificació del Capital Humà

Evolució trimestral segons duració - Marina Alta

Contractes segons duració (%)

Evolució trimestral segons tipus de jornada – Marina Alta

Contractes segons tipus de jornada (%)

Nº Demandantes – MUJERES

Taxa d'atur – DONES (estimació)

Nombre Afiliacions – DONES

Taxa d'afiliació – DONES

Nombre Contractes – DONES

Taxa de contractació – DONES

Nombre ERTO – DONES

Taxa d'activitat – DONES

Taxa de població no activa – DONES

Índex de renovació de població activa – DONES

Núm. Demandants – MENORS 25 ANYS

Taxa d'atur – MENORS 25 ANYS (estimació)

Nombre Afiliacions – MENORS 25 ANYS

Taxa d'afiliació – MENORS 25 ANYS

Nombre Contractes – MENORS 25 ANYS

Taxa de població no activa – MENORS 25 ANYS

Nombre Demandants – MAJORS 45 ANYS

Taxa d'atur – MAJORS 45 ANYS (estimació)

Nombre Afiliacions – MAJORS 45 ANYS

Taxa d'afiliació – MAJORS 45 ANYS

Nombre Contractes – MAJORS 45 ANYS

Taxa de població no activa – MAJORS 45 ANYS

caValencià