Mercat de Treball a la Marina Alta

Portada-Mercado de Trabajo para web

Mercat de treball a la Marina Alta

Mercat de Treball: Conéixer el mercat de treball d'un territori suposa un gran avantatge per al desenvolupament socioeconòmic ja que permet monitorar l'evolució del mercat de treball, identificar nínxols d'ocupació amb potencial de desenvolupament i adaptar les estratègies formatives, laborals i comunicatives de cara a millorar l'ocupabilitat de la població i millorar la productivitat de les empreses. A través d'aquest àrea s'ofereixen indicadors que ofereixen una radiografia de la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, les variables d'interés per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en aquest.

Mercat de Treball

Evolució trimestral

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Evolució trimestral segons edat - Zona Costa

Evolució trimestral segons edat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat - Zona Interior

Evolució trimestral segons nacionalitat – Marina Alta

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Costa

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Interior

Evolució trimestral segons sector d'activitat - Marina Alta

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sector d'activitat- Zona Costa

Evolució trimestral segons sector d'activitat- Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sector d'activitat- Zona Interior

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Evolució trimestral segons edat - Zona Costa

Evolució trimestral segons edat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat - Zona Interior

Evolució trimestral segons nacionalitat – Marina Alta

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Costa

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Interior

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Evolució trimestral segons edat - Zona Costa

Evolució trimestral segons edat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat - Zona Interior

Evolució trimestral segons nacionalitat – Marina Alta

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Costa

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Interior

Evolució anual

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Evolució trimestral segons edat - Zona Costa

Evolució trimestral segons edat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat - Zona Interior

Evolució trimestral segons nacionalitat – Marina Alta

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Costa

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Interior

Demandants segons nacionalitat (%)

Evolució trimestral segons nivell d'estudis – Marina Alta

Demandants d'ocupació segons nivell d'estudis (%)

Evolució trimestral segons sector d'activitat – Marina Alta

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sector d'activitat - Zona Costa

Evolució trimestral segons sector d'activitat - Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sector d'activitat - Zona Interior

Nº aturats llarga duració (+365 dies)

Distribució per municipis

Percentatge aturats llarga duració (+365 dies)

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Evolució trimestral segons edat- Marina Alta

Evolució trimestral segons edat– Zona Costa

Evolució trimestral segons edat– Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons edat– Zona Interior

Evolució trimestral segons nacionalitat – Marina Alta

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Costa

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons nacionalitat – Zona Interior

Afiliacions segons nacionalitat (%)

Evolució trimestral segons sector d'activitat- Marina Alta

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sector d'activitat– Zona Costa

Evolució trimestral segons sector d'activitat– Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sector d'activitat– Zona Interior

Afiliaciones según sector de actividad (%)

Evolució trimestral segons règim - Marina Alta

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons règim – Zona Costa

Evolució trimestral segons règim – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons règim – Zona Interior

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Contractes segons sexe (%)

Evolució trimestral segons edat – Marina Alta

Contractes segons edat (%)

Evolució trimestral segons nivell d'estudis – Marina Alta

Contractes segons nivell d'estudis (%)

Evolució trimestral segons sector d'activitat – Marina Alta

Distribució per municipis

Contractes segons sector d'activitat (%)

Evolució trimestral segons grup d'ocupació - Marina Alta

Contractes segons grup d'ocupació (%)

Índex de Qualificació del Capital Humà

Evolució trimestral segons duració - Marina Alta

Contractes segons duració (%)

Evolució trimestral segons tipus de jornada – Marina Alta

Contractes segons tipus de jornada (%)

Evolució trimestral segons nacionalitat – Marina Alta

Contratos según nacionalidad (%)

Total ERTE – Evolución trimestral

Distribució per municipis

Total ERTE según sector de actividad – Evolución trimestral

Trabajadores afectados – Evolución trimestral

Nº de trabajadores afectados según sector de actividad – Evolución trimestral

Última dada disponible

Distribució per municipis

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià