Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Taxa d'atur - Marina Alta

Taxa d'atur segons edat - Marina Alta

Taxa d'Atur, evolució trimestral

Es manté la bona tendència en termes de Taxa d'Atur a la Marina Alta. Des de l'inici de 2021, trimestre rere trimestre, es va reduint el percentatge de persones parades a la nostra comarca. Des de la xifra màxima -en els últims 5 anys- que es va aconseguir en el primer trimestre de 2021, amb un 21,46%, s'ha aconseguit rebaixar aquest percentatge en 8 punts, situant la Taxa d'Atur comarcal en aquest últim trimestre en un 13,13%. Aquestes dades fan que es puga parlar de recuperació post-Covid, almenys, en termes d'ocupació, ja que estem en xifres fins i tot inferiors al mateix trimestre dels anys prepandèmia -13,7% (2019) i 14,6% (2018)- i, per descomptat, molt inferiors als anys afectats per la crisi sanitària en 2020 (20,19%) i 2021 (17,56%).

Aquest descens s'ha vist reflectit en les zones de Costa i Intermèdia, amb una reducció del percentatge de persones parades respecte al primer trimestre de l'any del 2,98% i 1,21%, respectivament. No així tant en la zona Interior, on el comportament ha sigut desigual en aquest 2022, on s'observa un augment de la Taxa d'Atur en l'últim trimestre del 1,10%, fins a arribar a pràcticament un 19%.

Si prenem com a referència l'últim any, la Taxa d'Atur a la Marina Alta s'ha reduït quasi un 4,5%. Per zones, les zones Intermèdia i Costa han experimentat un descens similar, 4,47% i 4,53%, respectivament; mentre que la zona Interior ha reduït la seua Taxa d'Atur en 3,22 punts percentuals.

S'observa que el comportament d'aquest indicador a la província i la comunitat autònoma és similar al de la comarca, però amb descensos més moderats. Així, durant l'últim any, la Taxa d'Atur de la Marina Alta ha estat pràcticament sempre per davall de les de la Comunitat Valenciana i de la província d'Alacant, sobretot, d'aquesta última, amb una diferència de 3,5 punts percentuals en aquest últim trimestre; respecte a la Comunitat Valenciana, aquesta diferència se situa en un 1,6%.

Finalment, si analitzem aquest indicador pels tres grans grups d'edat (menor 25 anys, entre 25 i 44 anys, i major 44 anys), s'observa un descens generalitzat en els tres grups -lògic si tenim en compte l'inici de l'època estival amb el que això suposa a nivell laboral-. Dels tres grups, en el qual major incidència ha tingut aquesta reducció de la Taxa d'Atur és en el més jove, que ha passat d'un 20,71% en el primer trimestre de 2022 a un 9,83% en el segon trimestre de l'any. Això es deu al fet que els llocs de treball oferits durant l'època estival, principalment en els sectors de restauració i el de serveis, busquen un perfil de personal laboral més jove.

En el tram d'edat entre 25 i 44, s'observa una reducció en l'últim trimestre d'un 2,64% -passa d'un 13,24% en el primer trimestre de l'any a un 10,60% en aquest últim trimestre-. En els majors de 44 anys, s'observa una disminució d'1 punt percentual -16,56% en el primer trimestre de 2022, enfront d'un 15,56% en aquest segon trimestre d'enguany-.

Missió de l'Observatori

L'Observatori de la Marina Alta és un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat socioeconòmica dels 33 municipis que integra la comarca.

L'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta té com a objectiu difondre dades del mercat laboral, econòmic i territorial dels seus municipis amb l'objectiu de fer més transparent el funcionament i facilitar la presa de decisions dels agents socials i econòmics que intervenen. Es treballa per generar i oferir l'evolució de la informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal amb l'interés per prestar uns servicis més eficients però també per a desenvolupar unes economies locals més competitives.

El seu contingut d'informació estadística sobre distints aspectes del territori té vocació de creixement i d'actualització permanent. L'Observatori Marina Alta, forma part dels projectes desenvolupats pel CREAMA dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta.

Taxes Rellevants - Última dada

Índex d'envelliment (2021) 175,28%
Taxa de dependència (2021) 59,15%
Taxa d'activitat (2022, 1r trimestre) 73,52%
Taxa de Població No Activa (2022, 2n trimestre) 38,70%
Índex de renovació de la població activa (2021) 65,41%
Taxa d'Atur (2022, 2n trimestre) 13,13%

0

Població total Marina Alta

La població total de la comarca (2021) ha augmentat en 1.448 habitants respecte a l'any anterior (2020)

0

Població ≥65 anys Marina Alta

Al voltant d'1 de cada 4 habitants de la Marina Alta té 65 anys o més (2021)

0

Edat mitjana Marina Alta

La Marina Alta és la comarca més envellida de la província d'Alacant. La seua mitjana d'edat se situa per damunt dels 45 anys (2021)

0

Renda mitjana Marina Alta

La renda mitjana per unitat de consum (2020) és un 27% menor que la mitjana autonòmica (16.518€)

La desocupació continua pujant tant en la Comunitat Valenciana com a la província d'Alacant mentre que cau lleument a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de juliol a la Marina Alta. La Marina Alta augmenta els seus afiliats i descendeixen els demandants d'ocupació, mentre que en el conjunt nacional es frena la creació d'ocupació.

La Marina Alta augmenta els seus afiliats i descendeixen els demandants d'ocupació, mentre que en el conjunt nacional es frena la creació d'ocupació

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de juliol a la Marina Alta. La Marina Alta augmenta els seus afiliats i descendeixen els demandants d'ocupació, mentre que en el conjunt nacional es frena la creació d'ocupació.

Evolució positiva de l'ocupació. La marina Alta crea 1.985 ocupacions aconseguint la xifra d'afiliació més alta en un mes de juny

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de juny a la Marina Alta. L'inici de la campanya d'estiu a nivell turístic ha contribuït positivament perquè juny tancara amb la creació de 1.985 ocupacions a la Marina Alta.

Arranquen les Jornades d'Intercanvi d'Experiències entre Observatoris Socioeconòmics Locals

Aquest dimarts es va inaugurar el Programa d'Intercanvi d'Experiències entre Observatoris locals de la Comunitat Valenciana, una iniciativa demandada pels propis Observatoris.

Contínua la senda positiva en el mercat laboral. Creix l'ocupació, l'atur baixa i la contractació indefinida creix un 8% a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de maig a la Marina Alta. Contínua la senda positiva en el mercat laboral. Creix l'ocupació, l'atur baixa i la contractació indefinida creix un 8% a la Marina Alta.

10.065 persones parades a l'abril, la xifra més baixa d'aquest mes de la sèrie històrica

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'abril a la Marina Alta. L'atur disminueix a l'abril en 370 persones a la Marina Alta, situant-se en 10.065 aturats, la xifra més baixa d'un mes d'abril de la sèrie històrica.

L'atur cau al març en 252 persones a la Marina Alta, un 2,36% menys que al febrer

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de març a la Marina Alta. L'atur cau al març en 252 persones a la Marina Alta, la qual cosa suposa un 2,36% menys que al febrer, situant-se en els 10.435 aturats.

COVID-19

L'Observatori Marina Alta informa i analitza els últims avanços de la pandèmia per a conéixer l'evolució que diàriament publica el Ministeri de Sanitat.

Febrer aconsegueix les 55.716 ocupacions a la Marina Alta, amb rècord històric de contractes fixos que suposen prop del 37%

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de febrer a la Marina Alta. El 36,69% de les contractacions durant el mes de febrer són indefinides enfront del 18,62% que representava el mateix mes del 2021.

Actualització de l'informe sobre la Transformació Digital de les empreses a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta publica l'actualització de l'informe sobre la transformació digital de les empreses de la Marina Alta. El 37% de les empreses de la Marina Alta realitzen vendes en línia dels seus productes.

L'atur registrat cau a nivells històrics a la Marina Alta en un mes en què els contractes indefinits suposen el 29%

L'Observatori Marina Alta analitza en la seva última infografia el mercat laboral el mes de gener a la Marina Alta. L'atur registrat cau a nivells històrics, en un mes en què els contractes indefinits suposen el 29%.

Més de la meitat dels demandants d'ocupació a la Marina Alta són de llarga duració

Actualment, el col·lectiu d'aturats de llarga duració suposa el 55% del total d'aquest col·lectiu. La Marina Alta va tancar 2021 amb 6.233 demandants d'ús de llarga duració (+365 dies) dels 11.257 demandants d'ocupació totals.

Entitats de l'Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

O bé poden emplenar el següent formulari per a fer-nos arribar la seua sol·licitud.

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website.

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià