Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Taxa d'atur - Marina Alta

Taxa d'atur segons edat - Marina Alta

Taxa d'Atur, evolució trimestral

La Taxa d'Atur a la Marina Alta es va situar en el 1r trimestre del 2022 en un 15,4%, es produeix un nou descens respecte a l'últim trimestre del 2021 -16,69%-, la qual cosa ens porta a dos mesos consecutius de descens de l'atur. Aquesta taxa d'atur pràcticament s'equipara a la de la Comunitat Valenciana i està quasi 2,5 punts percentuals per davall de la de la província d'Alacant. Aquesta dada ens situa en xifres d'atur més favorables de les que eren habitual durant aquest trimestre en els anys prepandèmia (16,48% en 1r Tri ’19 i 17,16% en 1r Tri ’18). De la mateixa manera, manté una dinàmica de reducció de la taxa d'atur respecte a l'últim trimestre de l'any, una cosa habitual davant l'arribada de les vacances de Setmana Santa, just quan l'activitat de la comarca lligada al turisme augmenta el seu creixement i les empreses comencen a ampliar la seua plantilla laboral amb noves contractacions (a excepció de l'any 2021 i evidentment 2020 on, a causa de la crisi econòmica derivada de la pandèmia, augmenten les taxa d'atur en el primer trimestre de l'any).

Per tant, les dades comparatives interanuals amb els anys prepandèmia són positives. Tenim una diferència amb el primer trimestre de 2022 enfront dels dos primers trimestres de 2019 i 2018 de -1,08 i -1,76 punts percentuals, respectivament. Concretament, si comparem aquest trimestre amb els trimestres dels dos anys anteriors (molt afectats per la crisi), observem una correcció clara amb les dades del 2020 (18,47%) i sobretot amb els del 2021 (21,46%), i com hem comentat, una lleu millora, però rellevant pel cas, amb les xifres de 2019 (16,48%) i, sobretot, 2018 (17,16%).

Per zones de la comarca -costa, intermèdia i interior-, les dades del primer trimestre de 2022 ofereixen diferents lectures amb intensitats diferents. Mentre que les zones costa i intermèdia han experimentat un apreciable descens, sobretot en la costa, on s'ha experimentat un descens de 1,56 punts percentuals de la taxa d'atur- respecte al quart trimestre de 2021-, en la zona intermèdia, aquesta taxa d'atur disminueix una mica menys, en tot just 0,95 punts percentuals. Malgrat aquestes lleus diferències, totes dues zones (costa i intermèdia), aconsegueixen els valors més baixos en taxa d'atur en aquest primer trimestre de l'any, amb un 15,22% i 15,36%, respectivament. Per contra, la zona interior, és l'única zona en la qual augmenta, lleugerament, la taxa d'atur. Així, en aquest primer trimestre de 2022 aconsegueix el 17,87%, la taxa més alta de les zones de la Marina Alta, però molt per davall del 21,82% que va aconseguir el mateix trimestre del 2021.

Finalment, si analitzem aquest indicador pels tres grans grups d'edat (menor 25 anys, entre 25 i 44 anys, i major 44 anys), s'observen lleugers descensos en els trams d'edat entre 25 i 44 i en els majors de 44 anys, sent en aquest últim grup on la caiguda de la taxa d'atur ha sigut una mica més accentuada, amb una disminució de 1,6 punts percentuals -18,16% en el quart trimestre de 2021, enfront d'un 16,56% en aquest primer trimestre d'enguany-. Malgrat que el descens del grup d'edat d'entre 25 i 44 anys ha sigut lleument menor (-1,2 punts percentuals), destaquem la seua baixa taxa d'atur respecte a la resta de grups (13,24%), sent històricament el grup amb menors taxes d'atur (probablement amb major capital humà). Quant al grup de menors de 25 anys, es produeix un lleu augment de la taxa d'atur, situant-se en aquest primer trimestre en un 20,71% (+0,41 punts percentuals), coincidint amb la taxa més alta d'atur dels tres col·lectius. Tradicionalment, aquest col·lectiu ha sigut el que major augment ha experimentat en aquest trimestre. Malgrat posseir la taxa d'atur més alta dels tres col·lectius d'edat, es produeix una lectura favorable, perquè aconsegueix la taxa d'atur juvenil més baixa en un primer trimestre de la sèrie històrica.

Per a acabar, i analitzant la sèrie temporal, veiem que s'han aconseguit els nivells d'atur d'abans de la pandèmia, i fins i tot més favorables dels vistos en un primer trimestre de l'any dels últims 5 anys; per tant, a costa d'altres variables econòmiques i laborals podem parlar d'una correcció dels estralls derivats de la covid-19, ja que s'estableixen taxes d'atur equivalents -fins i tot lleugerament millors- als nivells prepandèmia.

Missió de l'Observatori

L'Observatori de la Marina Alta és un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat socioeconòmica dels 33 municipis que integra la comarca.

L'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta té com a objectiu difondre dades del mercat laboral, econòmic i territorial dels seus municipis amb l'objectiu de fer més transparent el funcionament i facilitar la presa de decisions dels agents socials i econòmics que intervenen. Es treballa per generar i oferir l'evolució de la informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal amb l'interés per prestar uns servicis més eficients però també per a desenvolupar unes economies locals més competitives.

El seu contingut d'informació estadística sobre distints aspectes del territori té vocació de creixement i d'actualització permanent. L'Observatori Marina Alta, forma part dels projectes desenvolupats pel CREAMA dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta.

Taxes Rellevants - Última dada

Índex d'envelliment (2021) 175,28%
Taxa de dependència (2021) 59,15%
Taxa d'activitat (2022, 1r trimestre) 73,52%
Taxa de Població No Activa (2021) 41,22%
Índex de renovació de la població activa (2021) 65,41%
Taxa d'atur (2022, 1r trimestre) 15,40%

0

Població total Marina Alta

La població total de la comarca (2021) ha augmentat en 1.448 habitants respecte a l'any anterior (2020)

0

Població ≥65 anys Marina Alta

Al voltant d'1 de cada 4 habitants de la Marina Alta té 65 anys o més (2021)

0

Edat mitjana Marina Alta

La Marina Alta és la comarca més envellida de la província d'Alacant. La seua mitjana d'edat se situa per damunt dels 45 anys (2021)

0

Renda mitjana Marina Alta

La renda mitjana per unitat de consum (2020) és un 27% menor que la mitjana autonòmica (16.518€)

Arranquen les Jornades d'Intercanvi d'Experiències entre Observatoris Socioeconòmics Locals

Aquest dimarts es va inaugurar el Programa d'Intercanvi d'Experiències entre Observatoris locals de la Comunitat Valenciana, una iniciativa demandada pels propis Observatoris.

Contínua la senda positiva en el mercat laboral. Creix l'ocupació, l'atur baixa i la contractació indefinida creix un 8% a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de maig a la Marina Alta. Contínua la senda positiva en el mercat laboral. Creix l'ocupació, l'atur baixa i la contractació indefinida creix un 8% a la Marina Alta.

10.065 persones parades a l'abril, la xifra més baixa d'aquest mes de la sèrie històrica

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'abril a la Marina Alta. L'atur disminueix a l'abril en 370 persones a la Marina Alta, situant-se en 10.065 aturats, la xifra més baixa d'un mes d'abril de la sèrie històrica.

L'atur cau al març en 252 persones a la Marina Alta, un 2,36% menys que al febrer

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de març a la Marina Alta. L'atur cau al març en 252 persones a la Marina Alta, la qual cosa suposa un 2,36% menys que al febrer, situant-se en els 10.435 aturats.

COVID-19

L'Observatori Marina Alta informa i analitza els últims avanços de la pandèmia per a conéixer l'evolució que diàriament publica el Ministeri de Sanitat.

Febrer aconsegueix les 55.716 ocupacions a la Marina Alta, amb rècord històric de contractes fixos que suposen prop del 37%

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de febrer a la Marina Alta. El 36,69% de les contractacions durant el mes de febrer són indefinides enfront del 18,62% que representava el mateix mes del 2021.

Actualització de l'informe sobre la Transformació Digital de les empreses a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta publica l'actualització de l'informe sobre la transformació digital de les empreses de la Marina Alta. El 37% de les empreses de la Marina Alta realitzen vendes en línia dels seus productes.

L'atur registrat cau a nivells històrics a la Marina Alta en un mes en què els contractes indefinits suposen el 29%

L'Observatori Marina Alta analitza en la seva última infografia el mercat laboral el mes de gener a la Marina Alta. L'atur registrat cau a nivells històrics, en un mes en què els contractes indefinits suposen el 29%.

Més de la meitat dels demandants d'ocupació a la Marina Alta són de llarga duració

Actualment, el col·lectiu d'aturats de llarga duració suposa el 55% del total d'aquest col·lectiu. La Marina Alta va tancar 2021 amb 6.233 demandants d'ús de llarga duració (+365 dies) dels 11.257 demandants d'ocupació totals.

La Marina Alta tanca 2021 amb més de 3.000 ocupacions recuperades respecte a desembre de l'any passat

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral del mes de desembre a la Marina Alta. La Marina Alta tanca 2021 amb més de 3.000 ocupacions recuperades respecte a desembre de l'any passat. Contínua la baixada en el nombre d'aturats.

Tercera actualització de l'Informe sobre l'Impacte de la Covid-19 a la Marina Alta amb dades de novembre 2021

Ja està disponible per a la seva descàrrega el tercer informe sobre l'Impacte Socioeconòmic de la crisi generada per la Covid-19 a la Marina Alta.

Novembre 2021: Dades per a creure en la recuperació del mercat laboral

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de novembre a la Marina Alta. Novembre 2021: Dades per a creure en la recuperació del mercat laboral

Entitats de l'Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

O bé poden emplenar el següent formulari per a fer-nos arribar la seua sol·licitud.

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website.

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià