Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

RubenChesa-sombrillasCalpe1
Banner1
RubenChesa-panoramicaOlta-Bernia-Benissa1
Banner1
RubenChesa-Benissacalle1
Banner1
previous arrow
next arrow
Slider

Taxa d'Atur, evolució trimestral

La Taxa d'Atur a la Marina Alta es va situar en el 3r trimestre del 2019 en un 15,27%, 1 punt percentual per davall de la mitjana autonòmica i quasi 3 punts per davall de la de la província d'Alacant. Es continua amb la positiva tendència a la baixa en aquest indicador, amb el que es torna a observar una millora respecte al mateix període de l'any anterior -15,38%-.

Si observem el comportament en cadascuna de les zones -costa, intermèdia i interior- de la comarca, les dades ofereixen lectures diferents: en la zona més costanera, encara tenint una tendència a la baixa, es reflecteix la característica dent de serra predominant en un mercat laboral estacional com el que patim en aquesta zona. En la zona intermèdia, aquesta temporalitat està més suavitzada, amb el que no hi ha tanta diferència entre els mesos d'estiu i els hivernals. Mentrestant, en la zona interior de la comarca s'observa una estancament en la tendència positiva dels últims anys, i des de principis de 2018, la tendència s'ha invertit, arribant a situar la taxa d'atur en aquesta zona en un 20,63% actualment.

Finalment, si analitzem aquest indicador pels tres grans grups d'edat (menor 25 anys, entre 25 i 44 anys, i major 44 anys), s'observa com el mercat laboral precari típic de la nostra època estival està proveït pels més joves, ja que és en aquest grup d'edat on la característica dent de serra està més accentuat. Això sí, si comparem les dades històriques interanuals, els joves de menys de 25 anys són els que han reduït en major mesura la seua taxa d'atur; si comparem les dades del 3r trimestre de 2014 amb el del present any, la taxa d'atur juvenil (fins a 25 anys) s'ha reduït en més de 16 punts percentuals (34,51% enfront de 18,19%), mentre que en els altres grups d'edat, la diferència és de -9 punts.

Missió de l'Observatori

L'Observatori de la Marina Alta és un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat socioeconòmica dels 33 municipis que integra la comarca.

L'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta té com a objectiu difondre dades del mercat laboral, econòmic i territorial dels seus municipis amb l'objectiu de fer més transparent el funcionament i facilitar la presa de decisions dels agents socials i econòmics que intervenen. Es treballa per generar i oferir l'evolució de la informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal amb l'interés per prestar uns servicis més eficients però també per a desenvolupar unes economies locals més competitives.

El seu contingut d'informació estadística sobre distints aspectes del territori té vocació de creixement i d'actualització permanent. L'Observatori Marina Alta, forma part dels projectes desenvolupats pel CREAMA dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta.

Taxes Rellevants - Última dada

Índex d'envelliment (2018) 169,60%
Taxa de dependència (2018) 61,50%
Taxa d'activitat (2019, 3r trimestre) 73,47%
Taxa d'ocupació (2019, 3r trimestre) 65,95%
Índex de renovació de la població activa (2018) 68,80%
Taxa d'atur (2019, 3r trimestre) 15,27%

0

Població total Marina Alta

La població total de la comarca (2018) ha augmentat en 2.500 habitants respecte a l'any anterior (2017)

0

Població ≥65 anys Marina Alta

1 de cada 4 habitants de la Marina Alta té 65 anys o més (2018)

0

Edat mitjana Marina Alta

La Marina Alta és la comarca més envellida de la província d'Alacant. La seua mitjana d'edat se situa per damunt dels 45 anys (2018)

0

Renda mitjana Marina Alta

La renda mitjana per unitat de consum (2018) és un 21% menor que la mitjana autonòmica (15.038€)

Col·lectius vulnerables: situació laboral a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia, la situació laboral que actualment pateixen els col·lectius vulnerables: dones, joves (menors de 25 anys), parats de llarga duració, estrangers i amb diversitat funcional.

Sabies que en la Marina Alta...?

L'Observatori Marina Alta ressalta dades curioses i cridaneres sobre indicadors rellevants de la comarca en àrees com a demografia i condicions de vida, territori o sectors productius i ocupació.

L'Observatori Marina Alta publica l'última actualització d'enguany

La web de L'Observatori Marina Alta, font oficial de dades sobre la Comarca i els seus 33 municipis, llança una nova actualització comptant ja amb 80 indicadors.

En l'últim any, a la Marina Alta han hagut 22 incendis, dels quals la meitat han sigut intencionats

L'Observatori Marina Alta, entitat CREAMA que recull en el seu web totes les dades estadístiques sobre la nostra comarca i els municipis que la integren, llança una nova infografia amb dades referides a l'entorn mediambiental amb el qual convivim.

CREAMA es reuneix en la UA amb els diferents Pactes Territorials per l'Ocupació de la província d'Alacant

CREAMA es reuneix en la Universitat d'Alacant amb els diferents Pactes i Acords Territorials per l'Ocupació de la província d'Alacant juntament amb l'equip del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació en una jornada per a presentar els Projectes Experimentals i orientacions per a elaborar les estratègies territorials per al foment de l'ocupació 2019-2020…

CREAMA reforça el debat sobre l'ocupació a la Marina Alta amb el 4t Fòrum Ciutadà

Aquest dimecres 26 de Setembre, va tindre lloc la 4a edició del Fòrum Ciutadà per l'Ocupació a la Marina Alta, organitzat per CREAMA dins de l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament Local de la Marina Alta en el qual participen 23 municipis a més de 13 entitats privades i agents socials de la Marina Alta…

L'Observatori celebra la 3a reunió informativa sobre la utilitat i ús de la web

L'Observatori Marina Alta, portal d'informació de dades socioeconòmiques sobre La Marina Alta i els seus 33 municipis -https://observatorimarinaalta.org-, contínua en la seua tasca de donar a conéixer la seua eina web als agents territorials i a la ciutadania en general, i ha celebrat en CREAMA Pego el 04/09/2019 la tercera d'una sèrie de reunions…

Ús TIC i nivell tecnològic del teixit empresarial de la Marina Alta

Les empreses de la comarca cada dia estan més connectades tecnològicament, encara que queda molt camí per recórrer. El nivell de desenvolupament TIC és un indicador de competitivitat empresarial, d'ací la importància de mesurar el nivell de les empreses de la Marina Alta per a identificar les futures línies de millora en aquesta àrea.

L'Observatori Marina Alta analitza les últimes dades d'ocupació disponibles

Segons dades de l'Observatori, en el segon trimestre de 2019, seguint la tendència tradicional del mercat de treball, augmenta el nombre de contractes, superant fins i tot als demandants en el sector serveis i en l'agricultura; i mantenint xifres molt similars entre nous contractes i demandants en…

L’Observatori Marina Alta actualitza el contingut de la web amb noves dades i la inclusió de nous indicadors estratègics

L'Observatori Marina Alta llança una nova actualització del seu web amb la inclusió de nous indicadors en les àrees de Mercat de Treball i Pressupostos i Equipaments locals, a més de l'actualització dels ja existents amb les últimes dades disponibles.

Continuem la fase de reunions informatives sobre la utilitat i ús de la web

L'Observatori Marina Alta continua la fase de reunions informatives sobre la utilitat i maneig del seu web. Aquesta vegada va ser CREAMA Benissa la seu on es va convocar la reunió informativa sobre la utilitat i maneig de la web. Van ser 18 persones de Benissa, Calp, Teulada i altres…

Iniciem reunions informatives sobre la utilitat i ús de la web

L'Observatori Marina Alta inicia la fase de reunions informatives sobre la utilitat i ús del seu web. Iniciem reunions informatives sobre la utilitat i ús del seu web. Hem celebrat la primera d'una sèrie de reunions amb agents clau…

La Veu d'Ondara entrevista a l'equip de l'Observatori Marina Alta

Toni Marí, periodista i director de la Veu d’Ondara, va entrevistar divendres passat 5 de juny a l'equip de l'Observatori Marina Alta en el programa “Taula de Convidats, versió actualitat”.

Així ha canviat el mapa municipal de la Marina Alta

L’Observatori Marina Alta, font oficial de dades sobre La Marina Alta i els seus 33 municipis, ha publicat en l'apartat de “Informes Sectorials” de la seua pàgina web, una anàlisi en clau comarcal dels resultats electorals del passat 26 de maig.

L'Observatori Marina Alta llança una nova actualització del seu web

L’Observatori Marina Alta, font oficial de dades sobre La Marina Alta i els seus 33 municipis, acaba de renovar el seu web https://www.observatorimarinaalta.org amb noves dades i un disseny renovat per a millorar l'experiència de l'usuari i ...

L'interior de la Marina Alta: exemple de despoblació

L'Observatori Marina Alta analitza en l'apartat de “Informes Sectorials” del seu web les últimes dades sobre la demografia de la nostra comarca, amb aspectes com la distribució de la població, l'edat mitjana, …

L'Atur a la Marina Alta baixa 4 punts en 2 anys

L'Observatori Marina Alta acaba de publicar en el seu web les últimes dades sobre la taxa d'atur existent a la nostra comarca, detallats a nivell municipal i desagregats per gènere, edat i sector d'activitat…

L'Observatori Marina Alta contínua amb la seua tasca de facilitar dades estadístiques a la Comarca

L'Observatori Marina Alta comença el seu segon any de vida amb l'objectiu clar de convertir-se en una eina de consulta clau per als i les agents del territori i per a qualsevol persona …

CREAMA consolida el Fòrum Ciutadà per l'Ocupació a la Marina Alta amb un gran èxit de participació

Aquest dimecres 26 de Setembre, va tindre lloc la 3a edició del Fòrum Ciutadà per l'Ocupació a la Marina Alta, organitzat per CREAMA dins de l'Acord Territorial per l'Ocupació i …

CREAMA celebra la 2a Edició del Fòrum Ciutadà per l'Ocupació en la Marina Alta

El dijous 28 de juny, CREAMA va celebrar una nova edició del Fòrum Ciutadà per l'Ocupació en la Marina Alta. Este esdeveniment s'engloba dins de l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament Local de la Marina Alta en ...

CREAMA reactiva el Fòrum Ciutadà amb nous projectes per a la comarca

El Fòrum Ciutadà per l'Ocupació en la Marina Alta, celebrat al setembre de 2017, tindrà la seva continuïtat durant aquest mes de Juny amb l'objectiu d'avançar en la definició de les estratègies a seguir per a un desenvolupament sostenible de la nostra comarca...

Fòrum-Observatori de la Marina Alta celebra les seues Jornades Participatives

Este passat dijous, 31 de maig, es va celebrar la Jornada Participativa convocada per l'equip del projecte Foro-Observatorio, dins del programa de Projectes Experimentals que s'estan duent a terme per l'Acord Comarcal per l'Ocupació ...

Primers passos per a la creació de l'Observatori Marina Alta

Durant el mes d'abril, l'equip de l'Observatori ha dut a terme les primeres accions de les programades dins del projecte experimental Fòrum-Ciutadà- Observatori liderat per Creama...

Entitats de l'Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

O bé poden emplenar el següent formulari per a fer-nos arribar la seua sol·licitud.

caValencià
es_ESCastellano caValencià