Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

RubenChesa-Benissacalle11
RubenChesa-sombrillasCalpe11
RubenChesa-panoramicaOlta-Bernia-Benissa11
previous arrow
next arrow

Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Taxa d'atur - Marina Alta

Taxa d'atur segons edat - Marina Alta

Taxa d'Atur, evolució trimestral

Es manté el bon dinamisme en el mercat laboral a la Marina Alta. La Taxa d'Atur té una variació pràcticament plana en aquest últim trimestre (+0,06 punts percentuals), si bé, aquest tercer trimestre de 2023 coincideix amb la finalitat de la campanya estival i per tant un període on tanca un mes de setembre amb xicotetes pujades dels demandants d'ocupació i caigudes de l'afiliació davant la baixada del turisme, sobretot en les zones més litorals, millora no obstant això mateix període de l'any 2022 (tercer trimestre respecte a segon trimestre). Estem parlant per tant, d'una balanç positiu, més encara, si considerem que estem davant la taxa d'atur més baixa de la comarca de la sèrie analitzada, després del passat trimestre que va registrar la menor de totes elles (11,78% enfront de 11,84% d'aquest tercer trimestre). Haurem de veure més endavant si aquest període de bonança laboral es manté o per contra es ressent com a signes del començament de flaquesa del bon moment de l'actual situació laboral. De fet, aquesta actual taxa d'atur està 1,8 punts percentuals per davall del mateix període de 2022 o fins i tot dista en més de 7 punts a l'aconseguida en el *3er trimestre de 2020, i aquestes xifres millorar encara més si ens comparem amb el primer trimestre de 2021 (taxa d'atur més alta de la sèrie) on aquesta diferència frega els 10 punts. La xifra aconseguida en aquest últim trimestre a la Marina Alta (11,84%) és la més baixa respecte a la Comunitat Valenciana (13,55%) i província d'Alacant (15,25%).

La recuperació de l'ocupació que s'inicia al començament de 2021 es reflecteix en un descens gradual de la Taxa d'Atur trimestre a trimestre en les diferents zones de la Marina Alta amb l'excepció dels vaivens típics de períodes estacionals, més accentuats en la zona Interior i menys marcats en la zona Intermèdia, amb tot això, aquesta recuperació es quantifica en la variació percentual entre el tercer trimestre de 2021 i aquest tercer trimestre de 2023, on la diferència ressalta en grau més alt en la zona Costa, amb una caiguda de 6,06 punts, seguida de la zona Intermèdia amb un descens de 5,21 punts i finalment la zona Interior, amb una recuperació traduïda en una caiguda de la taxa d'atur en 3,67 punts. Així que s'observa un notable descens de la taxa d'atur en les diferents zones en aquests dos últims anys, fins a aconseguir una taxa del 10,87%, 13,01% i 17,81% en les zones Costa, Intermèdia i Interior respectivament. La millora d'aquest tercer trimestre respecte al segon trimestre de 2023 es veu reflectit únicament en la zona Interior, on la seua taxa d'atur disminueix en 0,34 punts. Les zones Costa i Intermèdia, per contra, veuen una variació plana o lleuger augment en la seua taxa d'atur, perquè varien en un +0,04 i +0,16 punts respectivament. Cal tindre en compte que aquest lleuger avantatge percentual de la zona Interior respecte al trimestre anterior no reverteix la seua situació laboral, perquè així com les zones Costa i Intermèdia mantenen les menors taxes d'atur de la sèrie analitzada (igual que el trimestre anterior), la zona Interior dista aquest últim trimestre a la taxa d'atur obtinguda en el 4t trimestre del 2022.

Si prenem com a referència l'últim any, la Taxa d'Atur a la Marina Alta s'ha reduït en prop de 2 punts respecte al tercer trimestre de 2022. Des d'aquesta perspectiva anual, el mercat laboral va perdent manxa. Des de començaments del 2022 (quan la variació trimestral interanual era les més accentuada: -27,01% demandants d'ocupació respecte a mateix trimestre de 2021) s'ha anat perdent força trimestre a trimestre, malgrat que aquest últim recupera una mica de dinamisme, es tradueix en -10,77% demandants d'ocupació, lluny dels descensos de l'any 2022. Per zones, la zona Costa torna a experimentar el major descens en la seua taxa d'atur, -1,99%, mentre que la zona Intermèdia experimenta una caiguda de -1,53% i la zona Interior la menor caiguda amb -0,78% respecte al tercer trimestre de 2022.

S'observa que el comportament d'aquest indicador a la província i la comunitat autònoma manté la mateixa tònica al de la comarca, però tots dos amb descensos més moderats. Així, durant l'últim any, la Taxa d'Atur de la Marina Alta ha estat sempre per davall de les de la Comunitat Valenciana i de la província d'Alacant, sobretot, d'aquesta última, amb una diferència de 3,41 punts percentuals en aquest últim trimestre; respecte a la Comunitat Valenciana, aquesta diferència se situa en 1,71 punts. La variació interanual de la Taxa d'Atur per tant afavoreix a la comarca, disminueix respecte al primer trimestre de 2022 en 1,54%, per a la província d'Alacant i 1,30 en la Comunitat Valenciana.

Finalment, si analitzem aquest indicador pels tres grans grups d'edat (menors de 25 anys, entre 25 i 44 anys, i majors de 44 anys), s'observa una tònica semblant a la comarcal per als grups entre 25 i 44 anys i per als majors de 44 anys; descens generalitzat de la Taxa d'Atur des d'inicis de 2021 i amb un lleuger descens en aquest últim trimestre o variació pràcticament plana, sent de -0,23 punts percentuals per al grup major de 44 anys i de +0,03 punts per al grup de 25 a 44 anys. No obstant això, si analitzem l'evolució en eixes mateixes dates per al grup més jove (<25 anys), s'observa eixes notables alteracions de la Taxa d'Atur pròpies de l'eventualitat temporal d'aquest col·lectiu en el mercat laboral, però amb un substancial matís, en aquest tercer trimestre de 2023 es produeix un augment de la Taxa d'Atur de més de 2 punts percentuals respecte al segon trimestre, quan al setembre d'anys anteriors és costum observar augments de la taxa d'atur en aquest col·lectiu més accentuats.

Per tant, en el tram d'edat entre 25 i 44, s'observa un descens en l'últim trimestre fins a aconseguir una Taxa d'Atur del 9,25%, la taxa d'atur més baixa per grups d'edat. En els majors de 44 anys, s'observa eixe descens fins a aconseguir una taxa d'atur del 13,99%, la més alta d'aquests col·lectius. I en els menors de 25 anys es produeix eixe increment fins a aconseguir el 10,04%. No obstant això, quan comparem la Taxa d'Atur interanual observem que el comportament més favorable es produeix entre el col·lectiu més jove, caient la Taxa d'Atur un 2,26% (-1,94% en el col·lectiu de 25 a 44 anys i -1,71% en els majors de 44 anys).

Missió de l'Observatori

L'Observatori de la Marina Alta és un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat socioeconòmica dels 33 municipis que integra la comarca.

L'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta té com a objectiu difondre dades del mercat laboral, econòmic i territorial dels seus municipis amb l'objectiu de fer més transparent el funcionament i facilitar la presa de decisions dels agents socials i econòmics que intervenen. Es treballa per generar i oferir l'evolució de la informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal amb l'interés per prestar uns servicis més eficients però també per a desenvolupar unes economies locals més competitives.

El seu contingut d'informació estadística sobre distints aspectes del territori té vocació de creixement i d'actualització permanent. L'Observatori Marina Alta, forma part dels projectes desenvolupats pel CREAMA dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta.

Taxes Rellevants - Última dada

Índex d'envelliment (2022) 185,83%
Taxa de dependència (2022) 60,03%
Taxa d'activitat (2023, 2n trimestre) 73,30%
Taxa de Població No Activa (2023, 3r trimestre) 39,33%
Índex de renovació de la població activa (2022) 58,85%
Taxa d'atur (2023, 3r trimestre) 11,84%

0

Població total Marina Alta

La població total de la comarca (2022) ha augmentat en 4.633 habitants respecte a l'any anterior (2021)

0

Població ≥65 anys Marina Alta

Al voltant d'1 de cada 4 habitants de la Marina Alta té 65 anys o més (2022)

0

Edat mitjana Marina Alta

La Marina Alta és la comarca més envellida de la província d'Alacant. La seua mitjana d'edat se situa per damunt dels 46 anys (2022)

0

Renda mitjana Marina Alta

La renda mitjana per unitat de consum (2022) és un 21% menor que la mitjana autonòmica (17.444€)

Bona arrancada d'any per a l'ocupació a la Marina Alta, però amb matisos

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de gener a la Marina Alta. Bona arrancada d'any per a l'ocupació, però amb matisos. 2024 ha començat amb augments de l'atur i caiguda de l'ocupació.

L'atur baixa aquest 2023 un 8% anual a la Marina Alta, encara que tanca desembre amb augments de demandants d'ocupació

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de desembre a la Marina Alta. L'atur baixa aquest 2023 un 8% anual a la Marina Alta, encara que tanca desembre amb augments de demandants d'ocupació.

El perfil demogràfic remarca tendències marcades a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta a través de l'anàlisi del cens anual de població 2023 analitza el perfil demogràfic de la comarca i remarca tendències marcades a la Marina Alta.

Novament l'atur augmenta i la creació d'ocupació baixa al novembre a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de novembre a la Marina Alta. Novament l'atur augmenta i la creació d'ocupació baixa al novembre a la Marina Alta.

Les últimes dades sobre les Persones amb Diversitat Funcional

L'Observatori Marina Alta en commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, s'evidencien dades significatives que reflecteixen la realitat d'aquest col·lectiu a la Marina Alta.

Les últimes dades sobre la violència de gènere conviden a la reflexió

L'Observatori Marina Alta analitza les dades sobre la violència contra la dona. Encara que les denúncies per violència de gènere disminueixen, les ordres de protecció i delictes augmenten. Un recordatori que la lluita contra la violència de gènere ha de continuar.

L'Observatori Marina Alta ha sigut seleccionat com un dels 50 millors datasets amb propòsit social de 2023

L'Observatori Marina Alta ha sigut seleccionat com un dels 50 millors datasets amb propòsit social de 2023. Es tracta d'una iniciativa a nivell nacional on s'han recollit els millors conjunts de dades amb enfocament social.

De nou augmenta l'atur a l'octubre i cau l'afiliació, la seua major caiguda des de setembre de 2022 i major caiguda en un octubre des de 2018

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'octubre a la Marina Alta. De nou augmenta l'atur a l'octubre i cau l'afiliació, la seua major caiguda des de setembre de 2022 i major caiguda en un octubre des de 2018.

Cau al setembre l'afiliació i augmenta l'atur a la Marina Alta, però amb les variacions més favorables en aquest mes de la sèrie històrica

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de setembre a la Marina Alta. Cau l'afiliació i augmenta l'atur a la Marina Alta, però amb les variacions més favorables en aquest mes de la sèrie històrica.

L'atur es manté, però cauen les afiliacions i les contractacions es desplomen a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'agost a la Marina Alta. L'atur es manté, però cauen les afiliacions i les contractacions es desplomen a la Marina Alta.

PACTE’MA. Potència la visibilitat dels seus projectes a través de Telegram

PACTE’MA. potencia la visibilitat dels seus projectes d'innovació a través de Telegram. Per a mantindre actualitzada a la ciutadania de primera mà.

Es manté la senda de creixement de l'ocupació a la Marina Alta, però amb símptomes d'alentiment

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de juliol a la Marina Alta. Es manté la senda de creixement de l'ocupació a la Marina Alta, però amb símptomes d'alentiment.

Entitats de l'Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

O bé poden emplenar el següent formulari per a fer-nos arribar la seua sol·licitud.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià