Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Dades d'ocupació, últim trimestre

La taxa d'activitat de la Marina Alta es troba en el 73’23% el que indica que l'activitat en la comarca es manté estable respecte a les xifres de l'any passat per a aquest mateix període (73,94%). Quant a les xifres d'ocupació, 2018 (64,05%) ha estat un any positiu ja que la taxa d'ocupació ha augmentat més de dos punts respecte al 2017 (61,93%) per al mateix període. Encara que no es tracta d'una pujada molt pronunciada, les dades resulten encoratjadores de cara a preveure una millora en el nivell d'ocupació d'anys anteriors.

Les dades d'atur fan mantenir una mateixa tendència positiva respecte a la reducció en el percentatge de la taxa de desocupació. Segons dades consultades l'atur en el 2º trimestre de 2018 (12,53%) es redueix un 3% respecte al trimestre anterior (15,84%) i gairebé un 4% respecte al segon trimestre de l'any 2017 (16,27%).

MISSIÓ del OBSERVATORI

L'Observatori de la Marina Alta és un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat socioeconòmica dels 33 municipis que integra la comarca.

L'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta té com a objectiu difondre dades del mercat laboral, econòmic i territorial dels seus municipis amb l'objectiu de fer més transparent el funcionament i facilitar la presa de decisions dels agents socials i econòmics que intervenen. Es treballa per generar i oferir l'evolució de la informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal amb l'interés per prestar uns servicis més eficients però també per a desenvolupar unes economies locals més competitives.

El seu contingut d'informació estadística sobre distints aspectes del territori té vocació de creixement i d'actualització permanent. L'Observatori Marina Alta, forma part dels projectes desenvolupats pel CREAMA dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta.

TAXES RELLEVANTS ÚLTIMA DADA

Índex d'envelliment (2017) 165,60%
Taxa d'ocupació (2018 2º Trimestre) 64.05%
Taxa de dependència (2017) 60.80%
Taxa d'atur (2018, 2º trimestre) 14.6%
Taxa d'activitat (2018, 2º trimestre) 73.23%

0

Població total Marina Alta

La població total de la comarca ha disminuït en 504 habitants respecte a l'any anterior

0

Població ≥65 anys Marina Alta

La població de la Marina Alta amb major edat representa prop del 24% de la població total

0

Mitja d'edat Marina Alta

La mitjana d'edat de la població total de la comarca es situa molt prop dels 45 anys

0

Renda mitjana Marina Alta

La renda mitjana per unitat de consum (2017) és un 30% menor que la mitjana nacional (16.390€)

El Paro en La Marina Alta baja 4 puntos en 2 años

El Observatori Marina Alta acaba de publicar en su web http://www.observatorimarinaalta.org los últimos datos sobre la tasa de paro existente en nuestra comarca ….

CREAMA consolida el Foro Ciudadano por el Empleo en la Marina Alta con un gran éxito de participación

Este miércoles 26 de Septiembre, tuvo lugar la 3ª edición del Foro Ciudadano por el Empleo en la Marina Alta, organizado por CREAMA dentro del Acuerdo Territorial por el Empleo y ….

CREAMA celebra la 2a Edició del Fòrum Ciutadà per l'Ocupació en la Marina Alta

El dijous 28 de juny, CREAMA va celebrar una nova edició del Fòrum Ciutadà per l'Ocupació en la Marina Alta. Este esdeveniment s'engloba dins de l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament Local de la Marina Alta en ....

CREAMA reactiva el Fòrum Ciutadà amb nous projectes per a la comarca

El Fòrum Ciutadà per l'Ocupació en la Marina Alta, celebrat al setembre de 2017, tindrà la seva continuïtat durant aquest mes de Juny amb l'objectiu d'avançar en la definició de les estratègies a seguir per a un desenvolupament sostenible de la nostra comarca..

Fòrum - Observatori de la Marina Alta celebra les seues Jornades Participatives

Este passat dijous, 31 de maig, es va celebrar la Jornada Participativa convocada per l'equip del projecte Foro-Observatorio, dins del programa de Projectes Experimentals que s'estan duent a terme per l'Acord Comarcal per l'Ocupació ....

Primers passos per a la creació de l'Observatori Marina Alta

Durant el mes d'abril, l'equip de l'Observatori ha dut a terme les primeres accions de les programades dins del projecte experimental Fòrum-Ciutadà- Observatori liderat per Creama...

Entitats de l'Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

O bé poden omplir el següent formulari per a fer-nos arribar la seua sol·licitud.

caValencià
es_ESCastellano caValencià