Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Taxa d'atur - Marina Alta

Taxa d'atur segons edat - Marina Alta

Taxa d'Atur, evolució trimestral

Se mantiene la buena tendencia en términos de Tasa de Paro en la Marina Alta, pese a sufrir un ligero aumento en este último trimestre (+medio punto porcentual), debido al cierre de un tercer trimestre, septiembre, que demuestra la estacionalidad propia de la transición del fin de la campaña de verano. Pese a ello, en este tercer trimestre de 2022 se alcanza la Tasa de Paro más baja de la serie trimestral analizada. Desde el inicio de 2021, trimestre tras trimestre, se va reduciendo el porcentaje de personas paradas en nuestra comarca. Desde la cifra máxima -en los últimos 5 años- que se alcanzó en el primer trimestre de 2021, con un 21,46%, se ha conseguido rebajar dicho porcentaje en cerca de 8 puntos, situando la Tasa de Paro comarcal en este último trimestre en un 13,64%, la más baja respecto a la Comunitat Valenciana (14,85%) y provincia de Alicante (16,79%). Estos datos hacen que se pueda hablar de recuperación post-Covid, al menos, en términos de empleo, ya que estamos en cifras incluso inferiores al mismo trimestre de los años prepandemia -15,27% (2019) y 15,38% (2018)- y, por supuesto, muy inferiores a los años afectados por la crisis sanitaria en 2020 (18,9%) y 2021 (17,54%).

Este descenso gradual de la Tasa de Paro trimestre a trimestre desde inicios de 2021 se ha visto reflejado en las zonas Intermedia y con leves vaivenes en zona de Costa. Una caída que se ve alterada este tercer trimestre, donde para ambas zonas aumenta alrededor de medio punto porcentual hasta alcanzar una Tasa de Paro del 14,54% y 12,86% respectivamente. No así tanto en la zona Interior, donde el comportamiento ha sido desigual. En los dos primeros trimestres de 2022 se observa un aumento de la Tasa de Paro, siendo en este último trimestre la única zona de la comarca donde baja la Tasa de Paro (-0,38 %), hasta llegar al 18,59%.

Si tomamos como referencia el último año, la Tasa de Paro en la Marina Alta se ha reducido casi un 4%. Por zonas, las zonas Intermedia y Costa han experimentado un descenso similar, 3,68% y 4,07%, respectivamente, mientras que la zona Interior ha reducido su Tasa de Paro en 2,89 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de 2021.

Se observa que el comportamiento de este indicador en la provincia y la comunidad autónoma es similar al de la comarca, pero ambos con descensos más moderados. Así, durante el último año, la Tasa de Paro de la Marina Alta ha estado prácticamente siempre por debajo de las de la Comunitat Valenciana y de la provincia de Alicante, sobre todo, de ésta última, con una diferencia de 3,15 puntos porcentuales en este último trimestre; con respecto a la Comunitat Valenciana, dicha diferencia se sitúa en un 1,21%. La variación interanual de la Tasa de Paro por tanto favorece a la comarca, disminuye respecto al tercer trimestre de 2021 en 3,9%, 3,55% para la provincia de Alicante y 2,99% en la Comunitat Valenciana.

Por último, si analizamos este indicador por los tres grandes grupos de edad (menores de 25 años, entre 25 y 44 años, y mayores de 44 años), se observa una tónica parecida a la comarcal para los grupos entre 25 y 44 años y para los mayores de 44 años; descenso generalizado de la Tasa de Paro desde inicios de 2021 y ligero aumento en este último trimestre de prácticamente 0,6 puntos porcentuales para el grupo de 25 a 44 años y apenas 0,14% para >44 años. Sin embargo, si analizamos la evolución en esas mismas fechas para el grupo más joven (<25 años), se observa esas notables alteraciones de la Tasa de Paro propias de la eventualidad temporal de este colectivo en el mercado laboral, con un aumento de la Tasa de Paro más que notable en este último trimestre, ante la finalización del periodo estival, donde se ve reforzado el sector de la hostelería y servicios por mano de obra joven (+2,47%).

Por tanto, en el tramo de edad entre 25 y 44, se observa un aumento en el último trimestre hasta alcanzar una Tasa de Paro del 11,19%. En los mayores de 44 años, se observa un ligero aumento hasta alcanzar el 15,7%. Y en los mernores de 25 años se produce el mayor aumento hasta alcanzar el 12,3%. Sin embargo cuando comparamos la Tasa de Paro interanual observamos que el comportamiento más favorable se produce entre el colectivo más joven, cayendo la Tasa de Paro un 10,31% (-4,2% en el colectivo de 25 a 44 años y -3,06% enlos mayores de 44 años).

Missió de l'Observatori

L'Observatori de la Marina Alta és un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat socioeconòmica dels 33 municipis que integra la comarca.

L'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta té com a objectiu difondre dades del mercat laboral, econòmic i territorial dels seus municipis amb l'objectiu de fer més transparent el funcionament i facilitar la presa de decisions dels agents socials i econòmics que intervenen. Es treballa per generar i oferir l'evolució de la informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal amb l'interés per prestar uns servicis més eficients però també per a desenvolupar unes economies locals més competitives.

El seu contingut d'informació estadística sobre distints aspectes del territori té vocació de creixement i d'actualització permanent. L'Observatori Marina Alta, forma part dels projectes desenvolupats pel CREAMA dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta.

Taxes Rellevants - Última dada

Índex d'envelliment (2021) 175,28%
Taxa de dependència (2021) 59,15%
Taxa d'activitat (2022, 2n trimestre) 73,38%
Taxa de Població No Activa (2022, 3er trimestre) 39,65%
Índex de renovació de la població activa (2021) 65,41%
Taxa d'atur (2022, 3er trimestre) 13,64%

0

Població total Marina Alta

La població total de la comarca (2021) ha augmentat en 1.448 habitants respecte a l'any anterior (2020)

0

Població ≥65 anys Marina Alta

Al voltant d'1 de cada 4 habitants de la Marina Alta té 65 anys o més (2021)

0

Edat mitjana Marina Alta

La Marina Alta és la comarca més envellida de la província d'Alacant. La seua mitjana d'edat se situa per damunt dels 45 anys (2021)

0

Renda mitjana Marina Alta

La renda mitjana per unitat de consum (2020) és un 27% menor que la mitjana autonòmica (16.518€)

Evolució plana de l'afiliació i l'atur a desembre

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de desembre a la Marina Alta, amb una evolució plana de l'ocupació a la Marina Alta.

Reunió d'Observatoris per a mesurar el desenvolupament dels ODS en els municipis

II Reunió entre diferents Observatoris Socioeconòmics per a avaluar el grau de compliment dels ODS a través del treball coordinat en l'elaboració d'un llistat comú d'indicadors ODS.

L'atur es redueix al novembre en 597 persones a la Marina Alta i cau al nivell més baix en aquest mes de la sèrie històrica

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de novembre a la Marina Alta, on es comprova que l'ocupació aguanta a la Marina Alta, s'estanca l'afiliació i l'atur baixa en 597 persones.

La Marina Alta recull a l'octubre el major augment d'atur registrat de la província d'Alacant, per darrere de la Marina Baixa

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'octubre a la Marina Alta, on es comprova la major pujada de l'atur registrat de la província d'Alacant per darrere de la Marina Baixa.

Efecte post-estiu Marina Alta: pugen els demandants i baixen les afiliacions

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de setembre a la Marina Alta, on es comprova l'efecte post-estiu a la comarca: pugen els demandants i baixen les afiliacions.

La desocupació continua pujant tant en la Comunitat Valenciana com a la província d'Alacant mentre que cau lleument a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de juliol a la Marina Alta. La Marina Alta augmenta els seus afiliats i descendeixen els demandants d'ocupació, mentre que en el conjunt nacional es frena la creació d'ocupació.

La Marina Alta augmenta els seus afiliats i descendeixen els demandants d'ocupació, mentre que en el conjunt nacional es frena la creació d'ocupació

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de juliol a la Marina Alta. La Marina Alta augmenta els seus afiliats i descendeixen els demandants d'ocupació, mentre que en el conjunt nacional es frena la creació d'ocupació.

Evolució positiva de l'ocupació. La marina Alta crea 1.985 ocupacions aconseguint la xifra d'afiliació més alta en un mes de juny

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de juny a la Marina Alta. L'inici de la campanya d'estiu a nivell turístic ha contribuït positivament perquè juny tancara amb la creació de 1.985 ocupacions a la Marina Alta.

Arranquen les Jornades d'Intercanvi d'Experiències entre Observatoris Socioeconòmics Locals

Aquest dimarts es va inaugurar el Programa d'Intercanvi d'Experiències entre Observatoris locals de la Comunitat Valenciana, una iniciativa demandada pels propis Observatoris.

Contínua la senda positiva en el mercat laboral. Creix l'ocupació, l'atur baixa i la contractació indefinida creix un 8% a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de maig a la Marina Alta. Contínua la senda positiva en el mercat laboral. Creix l'ocupació, l'atur baixa i la contractació indefinida creix un 8% a la Marina Alta.

10.065 persones parades a l'abril, la xifra més baixa d'aquest mes de la sèrie històrica

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'abril a la Marina Alta. L'atur disminueix a l'abril en 370 persones a la Marina Alta, situant-se en 10.065 aturats, la xifra més baixa d'un mes d'abril de la sèrie històrica.

L'atur cau al març en 252 persones a la Marina Alta, un 2,36% menys que al febrer

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de març a la Marina Alta. L'atur cau al març en 252 persones a la Marina Alta, la qual cosa suposa un 2,36% menys que al febrer, situant-se en els 10.435 aturats.

Entitats de l'Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

O bé poden emplenar el següent formulari per a fer-nos arribar la seua sol·licitud.

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website.

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià