Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Dades d'ocupació, últim trimestre

Segueix la tendència regressiva en el nombre total de persones desocupades a la Marina Alta.

Com es pot apreciar en el gràfic, el nombre de demandants d'ocupació baixa de manera intermitent podent observar-se en el mateix una alta taxa d'estacionalitat, que caracteritza a l'ocupació de la comarca, amb canvis bruscos en les xifres segons l'època de l'any. Les xifres més baixes es donen com sempre, en les èpoques de major activitat turística, a partir de la segona meitat de l'any, la qual cosa pot vincular-se amb el pes majoritari del sector serveis en el territori. El sector serveis es caracteritza per generar ocupació de «mala qualitat» ja que es tracta d'un sector que concentra la seua activitat en els mesos estivals; el que genera èpoques de l'any amb taxes molt elevades de desocupació.

Dins de la tendència regressiva en les xifres de persones desocupades, s'observa un tímida diferència entre homes i dones, presentant aquestes últimes majors xifres de desocupació. Encara que la tendència és la mateixa, les dones continuen estant més afectades per la desocupació que els homes.

A partir d'aquestes dades es destaca la necessitat de treballar en mesures i estratègies laborals encaminades a reduir l'estacionalitat laboral amb la creació i l'impuls d'activitats més estables al llarg de l'any.

MISSIÓ del OBSERVATORI

L'Observatori de la Marina Alta és un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat socioeconòmica dels 33 municipis que integra la comarca.

L'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta té com a objectiu difondre dades del mercat laboral, econòmic i territorial dels seus municipis amb l'objectiu de fer més transparent el funcionament i facilitar la presa de decisions dels agents socials i econòmics que intervenen. Es treballa per generar i oferir l'evolució de la informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal amb l'interés per prestar uns servicis més eficients però també per a desenvolupar unes economies locals més competitives.

El seu contingut d'informació estadística sobre distints aspectes del territori té vocació de creixement i d'actualització permanent. L'Observatori Marina Alta, forma part dels projectes desenvolupats pel CREAMA dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta.

TAXES RELLEVANTS ÚLTIMA DADA

Índex d'envelliment (2018) 169,60%
Taxa de dependència (2018) 61,50%
Taxa d'activitat (2018, 4t trimestre) 73,28%
Taxa d'ocupació (2018 4t Trimestre) 64,58%
Índex de renovació de la població activa (2018) 68,80%
Taxa d'atur (2019, 1r trimestre) 16,48%

0

Població total Marina Alta

La població total de la comarca (2018) ha augmentat en 2.500 habitants respecte a l'any anterior (2017).

0

Població ≥65 anys Marina Alta

1 de cada 4 habitants de la Marina Alta té 65 anys o més (2018)

0

Mitja d'edat Marina Alta

La Marina Alta és la comarca més envellida de la província d'Alacant. La seua mitjana d'edat se situa per damunt dels 45 anys (2018).

0

Renda mitjana Marina Alta

La renda mitjana per unitat de consum (2017) és un 30% menor que la mitjana nacional (16.390€)

Iniciem reunions informatives sobre la utilitat i ús de la web.

L'Observatori Marina Alta inicia la fase de reunions informatives sobre la utilitat i ús del seu web. Iniciem reunions informatives sobre la utilitat i ús del seu web. Hem celebrat la primera d'una sèrie de reunions amb agents clau…

La Veu d'Ondara entrevista a l'equip de l'Observatori Marina Alta

Toni Marí, periodista i director de la Veu d’Ondara, va entrevistar divendres passat 5 de juny a l'equip de l'Observatori Marina Alta en el programa “Taula de Convidats, versió actualitat”.

AIXÍ HA CANVIAT EL MAPA MUNICIPAL DE LA MARINA ALTA

L’Observatori Marina Alta, font oficial de dades sobre La Marina Alta i els seus 33 municipis, ha publicat en l'apartat de “Informes Sectorials” de la seua pàgina web, una anàlisi en clau comarcal dels resultats electorals del passat 26 de maig.

L’OBSERVATORI MARINA ALTA LLANÇA UNA NOVA ACTUALITZACIÓ DEL SEU WEB

L’Observatori Marina Alta, font oficial de dades sobre La Marina Alta i els seus 33 municipis, acaba de renovar el seu web http://www.observatorimarinaalta.org amb noves dades i un disseny renovat per a millorar l'experiència de l'usuari i ...

L'interior de la Marina Alta: exemple de despoblació

L'Observatori Marina Alta analitza en l'apartat de “Informes Sectorials” del seu web les últimes dades sobre la demografia de la nostra comarca, amb aspectes com la distribució de la població, l'edat mitjana, …

L'Atur a la Marina Alta baixa 4 punts en 2 anys

L'Observatori Marina Alta acaba de publicar en el seu web les últimes dades sobre la taxa d'atur existent a la nostra comarca, detallats a nivell municipal i desagregats per gènere, edat i sector d'activitat…

L'Observatori Marina Alta contínua amb la seua labor de facilitar dades estadístiques a la Comarca

L'Observatori Marina Alta comença el seu segon any de vida amb l'objectiu clar de convertir-se en una eina de consulta clau per als i les agents del territori i per a qualsevol persona …

CREAMA consolida el Fòrum Ciutadà per l'Ocupació a la Marina Alta amb un gran èxit de participació…

Aquest dimecres 26 de Setembre, va tindre lloc la 3a edició del Fòrum Ciutadà per l'Ocupació a la Marina Alta, organitzat per CREAMA dins de l'Acord Territorial per l'Ocupació i ….

CREAMA celebra la 2a Edició del Fòrum Ciutadà per l'Ocupació en la Marina Alta

El dijous 28 de juny, CREAMA va celebrar una nova edició del Fòrum Ciutadà per l'Ocupació en la Marina Alta. Este esdeveniment s'engloba dins de l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament Local de la Marina Alta en ....

CREAMA reactiva el Fòrum Ciutadà amb nous projectes per a la comarca

El Fòrum Ciutadà per l'Ocupació en la Marina Alta, celebrat al setembre de 2017, tindrà la seva continuïtat durant aquest mes de Juny amb l'objectiu d'avançar en la definició de les estratègies a seguir per a un desenvolupament sostenible de la nostra comarca..

Fòrum - Observatori de la Marina Alta celebra les seues Jornades Participatives

Este passat dijous, 31 de maig, es va celebrar la Jornada Participativa convocada per l'equip del projecte Foro-Observatorio, dins del programa de Projectes Experimentals que s'estan duent a terme per l'Acord Comarcal per l'Ocupació ....

Primers passos per a la creació de l'Observatori Marina Alta

Durant el mes d'abril, l'equip de l'Observatori ha dut a terme les primeres accions de les programades dins del projecte experimental Fòrum-Ciutadà- Observatori liderat per Creama...

Entitats de l'Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

O bé poden omplir el següent formulari per a fer-nos arribar la seua sol·licitud.

caValencià
es_ESCastellano caValencià