Teixit Empresarial i Associatiu de la Marina Alta

Teixit empresarial i associatiu de la Marina Alta

RubenChesa-PoligonoBenissa1680x402para-web

Teixit Empresarial i Associatiu: En aquest apartat s'inclou informació sobre el nombre d'empreses classificades per sector i activitat econòmica a més d'un directori d'associacions empresarials i no empresarials presents a la comarca. Aquest tipus d'informació, en combinació amb els indicadors inclosos en altres àrees permet fer una estimació del potencial empresarial de la comarca que oriente als usuaris a l'hora d'establir projectes empresarials amb alt potencial d'èxit al territori.

Teixit empresarial

Evolució anual

Distribució per municipis

Distribució segons Activitat Principal

NOTA: En els gràfics d'aquest indicador, els valors referits a la distribució segons sector d'activitat i segons tipus d'empresa poden no ajustar-se a la realitat pel fet que la Seguretat Social no facilita dades de nombre d'empreses inferiors a 5 (Llei orgànica 5/1992 sobre el secret estadístic) i, per tant, en determinats municipis, no es pot accedir a la dada exacta.

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Empreses segons sector d'activitat

Empreses segons tipus d'empresa

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolució trimestral segons sexe – Marina Alta

Evolució trimestral segons sexe – Zona Costa

Evolució trimestral segons sexe – Zona Intermèdia

Evolució trimestral segons sexe – Zona Interior

Autònoms segons assalariats

Teixit Associatiu

Evolució anual

Distribució per municipis

Taxa d'associacionisme

Associacions segons àmbit d'actuació

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià