Demografia i Condicions de Vida en la Marina Alta

Demografía y Condiciones de Vida en la Marina Alta

Demografia i condicions de vida: Aquesta àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors de la població resident en la Marina Alta. A través d'aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents al territori.

Demografia

Gràfics i Mapes

Evolució anual

 

Distribució per municipis

Edat Mitjana

 

Ràtio de Masculinitat

 

Província d'Alacant

Marina Alta

Índex tendència Demogràfica

Taxa de Dependència General

DISTRIBUCIÓ PER MUNICIPIS

Taxa de Dependència Juvenil

Taxa de Dependència Majors +64 anys

Taxa d'Envelliment

DISTRIBUCIÓ PER MUNICIPIS

Taxa de Longevitat

Proporció Majors +64 anys

Proporció Majors +74 anys

Proporció Majors +84 anys

Evolució Anual

Distribució per Municipi

Evolució Anual

Distribució per Municipi

Evolució anual

 

Distribució per municipis

Evolució anual Marina Alta segons sexe

 

Evolució anual Zona Costa segons sexe

 

Evolució anual Zona Intermèdia segons sexe

 

Evolució anual Zona Interior segons sexe

 

Padró vs Estacional Màxima

 

Distribució per municipis

Taxa Variació Poblacional – Evolució anual

 

Condicions de Vida

Gràfics i Mapes

Evolució Anual

Distribució per Municipi

Evolució Anual

Segons sexe i edat

Evolució Anual

Distribució per municipi

Vehicles Elèctrics – Evolució Anual

Vehicles segons Combustible Alternatiu Últim Any – Marina Alta

Vehicles Segons Principals Combustibles Últim any – Marina Alta

caValencià
es_ESCastellano caValencià