Demografia i Condicions de Vida a la Marina Alta

Demografía y Condiciones de Vida en la Marina Alta

Demografia i condicions de vida: Aquesta àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors de la població resident en la Marina Alta. A través d'aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents al territori.

Demografia

Evolució anual

 

Distribució per municipis

Edat mitjana

 

Distribució per municipis

Província d'Alacant

Marina Alta

Saldo Vegetatiu

Distribució per municipis

Índex de Natalitat

Índex de Mortalitat

Taxa Global de Fecunditat

Índex de Tendència Demogràfica

Ràtio de Masculinitat

 

Ràtio de Masculinitat al Naixement

Ràtio de Masculinitat a la Defunció

Saldo Migratori

Distribució per municipis

Saldo Migratori Estrangers

Saldo Migratori Espanyols

Habitants segons lloc de naixement

Distribució per municipis

Taxa de Dependència General

Distribució per municipis

Taxa de Dependència Juvenil (<16 anys)

Taxa de Dependència Majors (>64 anys)

Taxa d'Envelliment

Distribució per municipis

Taxa de Longevitat

Proporció Majors 64 anys

Proporció Majors 74 anys

Proporció Majors 84 anys

Evolució anual

Distribució per municipi

Evolució anual percentual

Distribució per continents – Marina Alta

Distribució per principals països – Marina Alta

Evolució anual segons edat – Marina Alta

Evolució anual segons edat – Zona Costa

Evolució anual segons edat – Zona Intermèdia

Evolució anual segons edat – Zona Interior

Evolució anual

 

Distribució per municipis

Evolució anual Marina Alta segons sexe

 

Evolució anual Zona Costa segons sexe

 

Evolució anual Zona Intermèdia segons sexe

 

Evolució anual Zona Interior segons sexe

 

Padró vs Estacional Màxima

 

Distribució per municipis

Taxa Variació Poblacional – Evolució anual

 

Evolució anual - Marina Alta

 

Distribució per municipis

Evolució anual – Zona Costa

 

Evolució anual – Zona Intermèdia

 

Evolució anual – Zona Interior

 

Condicions de Vida

Renda Bruta Mitjana per Llar

Distribució per municipi

Renda Mitjana per Unitat de Consum

Renda Neta Mitjana per Persona

Evolució anual

Segons sexe i edat

Grandària Mitjana de la Llar

Distribució per municipi

Percentatge de Llars Unipersonals

Evolució anual

Distribució per municipi

Vehicles Elèctrics – Evolució anual

Vehicles segons Combustible Alternatiu

Vehicles segons Principals Combustibles Marina Alta

Índex de Motorització

Pacients en llista d'espera

 

Mitjana de dies de demora estructural

 

Evolució mensual dels pacients segons dies d'espera

 

Pacients en llista d'espera segons dies i especialitat

 

Evolució trimestral de dones víctimes de violència de gènere

 

Evolució trimestral d'ordres de protecció decretades

 

Evolució trimestral d'homicidis

 

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià