Demografia i Condicions de Vida en la Marina Alta

Demografia i Condicions de Vida en la Marina Alta

Demografía y Condiciones de Vida en la Marina Alta

Demografia i condicions de vida: Aquesta àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors de la població resident en la Marina Alta. A través d'aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents al territori.

Demografia

Gràfics i Mapes

Evolució anual

Distribució per municipis

Província d'Alacant

Marina Alta

Evolució Anual

Distribució per Municipi

Dades

Condicions de Vida

Gràfics i Mapes

Evolució Anual

Distribució per Municipi

Evolució Anual

Segons sexe i edat

Dades

caValencià
es_ESCastellano caValencià