Informació Socioeconòmica i Laboral del Municipi de Llíber

Informació Socioeconòmica i Laboral del Municipi de Llíber

Llíber

Lliber
Lliber

Llíber és el poble més xicotet, amb els seus 498 habitants, de la subcomarca coneguda com Vall de Pop. Tradicionalment vinculada a Xaló, de la qual és veïna i de la qual es va independitzar.

La seua economia és agrícola dedicada a l'agricultura de secà, especialment raïm i taronja o ametler. A Llíber encara es veuen els vestigis de l'antany florent indústria dels raïms-passa; els riu-raus.

Llíber també produeix vins comercialitzats com a vins del Vall de Xaló per la cooperativa Virgen Pobre.

L'especialitat de Llíber és la producció de vi Moscatell.

El poble està al costat del curs del riu Xaló o Gorgos en un fèrtil barre els extrems del qual formen la part septentrional de la Serra de Bernia i la Serra del Castell de la Solana.

caValencià