Taules de Dades Demografia a la Marina Alta

Demografia i Condicions de Vida a la Marina Alta

Demografia: Aquest apartat recull taules amb informació detallada i evolutiva sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors de la població resident a la Marina Alta. A través d'aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per a adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents en el territori.

caValencià