Taula de Població Estrangera segons nacionalitat

Demografia i Condicions de Vida a la Marina Alta

Demografia: Aquest apartat recull taules amb informació detallada i evolutiva sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors de la població resident a la Marina Alta. A través d'aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per a adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents en el territori.

Demografia

Dades

ID ID_INDICADOR Any ID_MUNICIPIO INDICE4 INDICE5 Zona IVE Àmbit geogràfic Sexe Total Espanyols Total Estrangers Total Estrangers (%) Total Unió Europea Alemanya Bulgària França Itàlia Polònia Regne Unit Romania Total Europa No Comunitària Rússia Ucraïna Total Àfrica Marroc Total Amèrica Argentina Colòmbia Equador Veneçuela Total Àsia la Xina Total Oceania i Apàtrides
ID ID_INDICADOR Any ID_MUNICIPIO INDICE4 INDICE5 Zona IVE Àmbit geogràfic Sexe Total Espanyols Total Estrangers Total Estrangers (%) Total Unió Europea Alemanya Bulgària França Itàlia Polònia Regne Unit Romania Total Europa No Comunitària Rússia Ucraïna Total Àfrica Marroc Total Amèrica Argentina Colòmbia Equador Veneçuela Total Àsia la Xina Total Oceania i Apàtrides
28746 5 2020 3 1 - 1.110 La Marina Alta Totals 117624 60579 33,99 39548 5686 1240 2085 1331 549 16782 3676 5664 2312 1350 4916 4141 8084 770 3491 503 1084 2287 952 80
28745 5 2020 3 2 - 1.110 La Marina Alta Homes 58319 30043 34,00 19319 2679 609 1040 752 243 8216 1724 2491 977 616 2941 2415 3925 422 1731 300 494 1323 514 44
28747 5 2020 3 3 - 1.110 La Marina Alta Dones 59305 30536 33,99 20229 3007 631 1045 579 306 8566 1952 3173 1335 734 1975 1726 4159 348 1760 203 590 964 438 36
28738 5 2020 4 1 - 1.112 Zona Costa Totals 69368 43245 38,40 27229 3908 1000 1526 1043 419 10895 2705 4638 2021 1072 3198 2575 6217 520 2739 377 928 1912 742 51
28737 5 2020 4 2 - 1.112 Zona Costa Homes 34159 21421 38,54 13213 1805 496 762 580 186 5291 1264 2041 862 481 1989 1561 3034 279 1382 223 428 1117 395 27
28736 5 2020 4 3 - 1.112 Zona Costa Dones 35209 21824 38,27 14016 2103 504 764 463 233 5604 1441 2597 1159 591 1209 1014 3183 241 1357 154 500 795 347 24
28741 5 2020 10 1 - 1.113 Zona Intermèdia Totals 39137 12474 24,17 8030 1294 181 348 234 104 3198 860 861 267 261 1612 1479 1616 218 686 105 133 332 187 23
28740 5 2020 10 2 - 1.113 Zona Intermèdia Homes 19552 6224 24,15 3981 648 90 172 137 45 1579 407 385 105 131 888 802 769 125 316 66 57 187 106 14
28739 5 2020 10 3 - 1.113 Zona Intermèdia Dones 19585 6250 24,19 4049 646 91 176 97 59 1619 453 476 162 130 724 677 847 93 370 39 76 145 81 9
28742 5 2020 21 1 - 1.114 Zona Interior Totals 9119 4860 34,77 4289 484 59 211 54 26 2689 111 165 24 17 106 87 251 32 66 21 23 43 23 6
caValencià