Taula Saldo Migratori

Demografia i Condicions de Vida a la Marina Alta

Demografia: Aquest apartat recull taules amb informació detallada i evolutiva sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors de la població resident a la Marina Alta. A través d'aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per a adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents en el territori.

Demografia

Dades

ID ID_INDICADOR Any IdZona Zona ID_MUNICIPIO IVE Àmbit geogràfic Sexe Nacionalitat INDICE4 INDICE5 Total Immigracions Total Emigracions Saldo Migratori SaldoMigratorioExterior
ID ID_INDICADOR Any IdZona Zona ID_MUNICIPIO IVE Àmbit geogràfic Sexe Nacionalitat INDICE4 INDICE5 Total Immigracions Total Emigracions Saldo Migratori SaldoMigratorioExterior
78 76 2019 1 - 3 1.110 La Marina Alta Totals Total 1 1 14.963 10.471 4.492 0
78 76 2019 1 - 3 1.110 La Marina Alta Totals Espanyols 1 2 4.458 4.027 431 0
78 76 2019 1 - 3 1.110 La Marina Alta Totals Estrangers 1 3 10.505 6.444 4.061 0
78 76 2019 1 - 3 1.110 La Marina Alta Homes Total 2 1 7.697 5.306 2.391 0
78 76 2019 1 - 3 1.110 La Marina Alta Homes Espanyols 2 2 2.174 1.946 228 0
78 76 2019 1 - 3 1.110 La Marina Alta Homes Estrangers 2 3 5.523 3.360 2.163 0
78 76 2019 1 - 3 1.110 La Marina Alta Dones Total 3 1 7.266 5.165 2.101 0
78 76 2019 1 - 3 1.110 La Marina Alta Dones Espanyols 3 2 2.284 2.081 203 0
78 76 2019 1 - 3 1.110 La Marina Alta Dones Estrangers 3 3 4.982 3.084 1.898 0
78 76 2019 1 - 4 1.112 Zona Costa Totals Total 1 1 9.703 7.298 2.405 0
caValencià