Taules de Dades Agricultura a la Marina Alta

Taules de Dades Agricultura i Pesca a la Marina Alta

Agricultura i Pesca en la Marina Alta

Agricultura: En aquesta pàgina s'inclouen les taules amb informació sobre Agricultura. L'agricultura és una activitat molt arrelada a la cultura de la Marina Alta amb un gran pes tant en l'economia com en el mercat de treball. Per això és fonamental poder accedir a informació exhaustiva sobre el percentatge de cultius, tipus de cultiu, ús de les terres en referència a l'agricultura.

Agricultura

caValencià