Informació sobre Pressupostos i Equipaments Municipals a Pego

Pressupostos i Equipaments

Pressupostos i equipaments municipals: Aquesta àrea contempla informació sobre els pressupostos locals i distribució de la despesa municipal entre els diversos serveis de manteniment i atenció a la ciutadania. També s'inclou informació sobre les diferents infraestructures locals classificades segons usos i tipus d'instal·lacions.

 

Evolució anual

Nre. de Centres

Superfície segons tipus de Centre

Ràtio hab./equipaments

Nre. d'Instal·lacions

Superfície segons Instal·lació

Nre. d'Instal·lacions segons esport

Ràtio hab./equipaments

Nre. de Parcs

SUPERFÍCIE SEGONS TIPUS DE PARC

Ràtio hab./equipaments

Nre. de Centres

CAPACITAT DELS CENTRES

Ràtio habitants / tipus de centre

Ràtio habitants / plaça

Nre. de Centres sanitaris

CAPACITAT DELS CENTRES

Sense Centres

Nre. de Centres assistencials

Ràtio hab./equipaments

LONGITUD D'INFRAESTRUCTURES

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià