Informació sobre Pressupostos i Equipaments Municipals a Pego

Pressupostos i Equipaments

Pressupostos i equipaments municipals: Aquesta àrea contempla informació sobre els pressupostos locals i distribució de la despesa municipal entre els diversos serveis de manteniment i atenció a la ciutadania. També s'inclou informació sobre les diferents infraestructures locals classificades segons usos i tipus d'instal·lacions.

Evolució anual

Nre. de Centres

Superfície segons tipus de Centre

Ràtio hab./equipaments

Nre. d'Instal·lacions

Superfície segons Instal·lació

Nre. d'Instal·lacions segons esport

Ràtio hab./equipaments

Nre. de Parcs

SUPERFÍCIE SEGONS TIPUS DE PARC

Ràtio hab./equipaments

Nre. de Centres

CAPACITAT DELS CENTRES

Ràtio Alumnat / Tipus de centre

Ràtio Alumnat / Places

Nre. de Centres sanitaris

CAPACITAT DELS CENTRES

Sense Centres

Nre. de Centres assistencials

Ràtio hab./equipaments

LONGITUD D'INFRAESTRUCTURES

caValencià