Informació sobre Territori i Medi Ambient a Pego

Territori

Territori: Aquest apartat recull informació sobre l'extensió i característiques territorials del municipi de Pego. Inclou informació referent a com està distribuïda la població al territori –densitat poblacional-, superfície total, usos de la superfície…

Medi ambient

Medi ambient: A continuació, es mostra informació sobre les característiques mediambientals del municipi de Pego. Inclou valoracions mediambientals tals com la gestió de residus, qualitat i ús de l'aigua, espais naturals, entre uns altres.

Tones de Residus segons tipus

Vidre recollit – Evolució anual

Ràtio hab./contenidor – Evolució anual

Paper recollit – Evolució anual

Ràtio hab./contenidor – Evolució anual

Plàstic recollit – Evolució anual

Ràtio hab./contenidor – Evolució anual

Fem recollit – Evolució anual

Ràtio hab./contenidor – Evolució anual

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià