Taules de Dades Territori a la Marina Alta

Territori i Medi Ambient a la Marina Alta

Territori: En aquesta pàgina s'inclouen les taules amb informació sobre l'extensió territorial i característiques del territori de la Marina Alta i els municipis que la componen a través d'indicadors que permeten identificar les característiques territorials i els diferents usos del sòl.

caValencià