Taules de Dades Turisme i Serveis a La Marina Alta

Taules de Dades Turisme i Serveis a la Marina Alta

Rubenchesa-ArenaPlaya1800x400paraweb

Turisme i serveis: En aquesta pàgina s'inclouen les taules amb informació sobre Turisme i serveis. El turisme, i els serveis associats a aquest, juntament amb l'agricultura és l'activitat econòmica amb major pese sobre el Pib de la comarca. En aquest apartat s'inclouen indicadors i dades sobre el funcionament del sector a la comarca diferenciant característiques pròpies de l'oferta turística així com claus en matèria de visitants i com a potència multitud d'activitats complementàries centrades en el sector serveis dirigides tant al turista visitant com el resident a la Marina Alta.

Turisme i Serveis

caValencià