Informació sobre Construcció i Habitatge a Ràfol d'Almúnia

Construcció i Habitatge

Construcció i habitatge: La informació continguda en aquest apartat permet identificar el pes del sector de la construcció sobre l'economia de la Marina Alta podent a més identificar els municipis en els quals té una major incidència a través d'indicadors que mesuren el volum de negoci i el pes del sector sobre l'ocupació. S'inclou a més informació sobre la distribució del sòl urbà i el cadastre immobiliari, parc d'habitatges, de cara a preveure l'evolució del sector en el municipi del Ràfol d'Almúnia.

Evolució anual del nombre total d'immobles

Evolució anual del nombre d'immobles residencials

Evolució anual del nombre d'immobles no residencials

Evolució anual del valor cadastral mig total dels immobles

Evolució anual del valor cadastral mitjà dels immobles residencials

Evolució anual del valor cadastral mitjà dels immobles no residencials

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website.

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià