Informació sobre Agricultura a Ràfol d’Almúnia

Agricultura

Agricultura: L'agricultura és una activitat molt arrelada en la cultura de la Marina Alta amb un gran pes tant en l'economia com al mercat de treball. Per això és fonamental poder accedir a informació exhaustiva sobre el percentatge de cultius, tipus de cultiu, ús de les terres en referència a l'agricultura.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià