Informació sobre Agricultura a Ràfol d’Almúnia

Agricultura

Agricultura: L'agricultura és una activitat molt arrelada en la cultura de la Marina Alta amb un gran pes tant en l'economia com al mercat de treball. Per això és fonamental poder accedir a informació exhaustiva sobre el percentatge de cultius, tipus de cultiu, ús de les terres en referència a l'agricultura.

Últim cens

Últim cens

Marina Alta – Evolució anual

El Ràfol d’Almúnia – Evolució anual

Últim cens

caValencià