Informació sobre Teixit Empresarial i Associatiu a Ràfol d'Almúnia

Teixit Empresarial

Teixit empresarial: En aquest apartat s'inclou informació sobre el nombre d'empreses classificades per sector i activitat econòmica a més de mostrar informació sobre els polígons industrials existents en el terme municipal. Aquest tipus d'informació, en combinació amb els indicadors inclosos en altres àrees permet fer una estimació del potencial empresarial a la zona que orienti als usuaris a l'hora d'establir projectes empresarials amb alt potencial d'èxit al territori.

 
 

Evolució anual

Distribució segons activitat principal

Sense Dades

NOTA: En els gràfics d'aquest indicador, els valors referits a la distribució segons sector d'activitat i segons tipus d'empresa poden no ajustar-se a la realitat pel fet que la Seguretat Social no facilita dades de nombre d'empreses inferiors a 5 (Llei orgànica 5/1992 sobre el secret estadístic) i, per tant, en determinats municipis, no es pot accedir a la dada exacta.

Evolució trimestral

Empreses segons sector d'activitat

Empreses segons tipus d'empresa

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Autònoms segons assalariats

Teixit Associatiu

Teixit associatiu: Relacionat amb l'apartat anterior, es mostra informació sobre l'activitat associativa a la zona, a més d'un directori d'associacions empresarials i no empresarials presents en el municipi del Ràfol d'Almúnia.

 
 

Evolució anual

Taxa d'associacionisme

Associacions segons àmbit d'actuació

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website.

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià