Informació sobre Demografia i Condicions de Vida a Ràfol d'Almúnia

Demografia

Demografia: Aquesta àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors, de la població resident al Ràfol d'Almúnia. Amb aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents al territori.

Evolució anual

Edat Mitjana

Saldo Vegetatiu

 

Índex Tendència Demogràfica

Índex de Natalitat

Índex de Mortalitat

Ràtio de Masculinitat

Saldo Migratori Total

Saldo Migratori Població Espanyola

Saldo Migratori Població Estrangera

Taxa Dependència General

Taxa Dependència Juvenil

Taxa Dependència Majors +64

Taxa d'Envelliment

Taxa de Longevitat

Proporció Majors +64 anys

Proporció Majors +74 anys

Proporció Majors +84 anys

Evolució anual

Evolució anual Percentual

Distribució per continent

Distribució per principals països

Evolució anual

Evolució anual segons sexe

Evolució anual

Evolució anual % Variació Població

Condicions de Vida

Condicions de vida: Ací es recull informació sobre aspectes relacionats amb la qualitat i condicions de vida que existeix en el municipi del Ràfol d'Almúnia. Podemos trobar indicadors tals com la taxa de risc de pobresa, pressupost municipal destinat a ajudes socials, nivell de renda mitjana, etc.

Evolució anual

Nre. Total de Vehicles

Nre. Total de Vehicles Elèctrics

Vehicles segons principals combustibles

Índex de Motorització

caValencià