Informació sobre Pressupostos i Equipaments Municipals en Ráfol d'Almunia

Pressupostos i Equipaments

Pressupostos i equipaments municipals: Aquesta àrea contempla informació sobre els pressupostos locals i distribució de la despesa municipal entre els diversos serveis de manteniment i atenció a la ciutadania. També s'inclou informació sobre les diferents infraestructures locals classificades segons usos i tipus d'instal·lacions.

 

Evolució anual

Nre. de Centres

Superfície segons tipus de Centre

Ràtio hab./equipaments

Nre. d'Instal·lacions

Superfície segons Instal·lació

Nre. d'Instal·lacions segons esport

Ràtio hab./equipaments

Nre. de Parcs

Superfície segons tipus de parc

Ràtio hab./equipaments

Nre. de Centres

Capacitat dels Centres

Ràtio habitants / tipus de centre

Ràtio habitants / plaça

Nre. de Centres sanitaris

Nre. de Llits

Sense Llits

Nre. de Centres assistencials

Sense Centres

Ràtio hab./equipaments

LONGITUD D'INFRAESTRUCTURES

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website.

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià