Taules de Dades Construcció i habitatge a La Marina Alta

Taules de Dades Construcció i habitatge a la Marina Alta

Construcció i vivenda a la Marina Alta

Construcció i habitatge: En aquesta pàgina s'inclouen les taules amb informació sobre Construcció i Habitatge. La informació continguda en aquest apartat permet identificar el pes del sector de la construcció sobre l'economia de la Marina Alta, podent a més identificar els municipis en els quals té una major incidència a través d'indicadors que mesuren el volum de negoci i el pes del sector sobre l'ocupació. S'inclou a més informació sobre la distribució del sòl urbà i el cadastre immobiliari, parc d'habitatges, de cara a preveure l'evolució del sector.

Construcció i Habitatge

caValencià