Informació sobre Demografia i Condicions de Vida a Els Poblets

Demografia

Demografia: Aquesta àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors, de la població resident als Poblets. Amb aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents al territori.

 

Evolució anual

Edat Mitjana

Saldo Vegetatiu

Índex Tendència Demogràfica

Índex de Natalitat

Índex de Mortalitat

Ràtio de Masculinitat

Saldo Migratori Total

Saldo Migratori Estrangers

Saldo Migratori Espanyols

Taxa Dependència General

Taxa Dependència Juvenil

Taxa Dependència +64 anys

Taxa d'Envelliment

Taxa de Longevitat

Proporció Població +64 anys

Proporció Població +74 anys

Proporció Població +84 anys

Evolució anual

Evolució anual porcentual

Distribució per continent

Distribució per principals països

Evolució anual

Evolució anual segons sexe

Evolució anual

Evolució anual % Variació Població

Condicions de Vida

Condicions de vida: Ací es recull informació sobre aspectes relacionats amb la qualitat i condicions de vida que existeix en el municipi dels Poblets. Podem trobar indicadors tals com la taxa de risc de pobresa, pressupost municipal destinat a ajudes socials, nivell de renda mitjana, etc.

Evolució anual

Nre. Total de Vehicles

Nre. Total de Vehicles

Vehicles segons Principals Combustibles últim any

Índex de Motorització

caValencià
es_ESCastellano caValencià