Informació sobre Demografia i Condicions de Vida a Els Poblets

Demografia

Demografia: Aquesta àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors, de la població resident als Poblets. Amb aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents al territori.

 

Evolució Anual

Ràtio de Masculinitat

Evolució Anual

Evolució Anual

Evolució Anual segons sexe

Evolució Anual

Evolució Anual % Variació Població

Condicions de Vida

Condicions de vida: Ací es recull informació sobre aspectes relacionats amb la qualitat i condicions de vida que existeix en el municipi dels Poblets. Podem trobar indicadors tals com la taxa de risc de pobresa, pressupost municipal destinat a ajudes socials, nivell de renda mitjana, etc.

Evolució Anual

Nre. Total de Vehicles

Nre. Total de Vehicles

caValencià
es_ESCastellano caValencià