Informació sobre Pressupostos i Equipaments Municipals als Poblets

Pressupostos i Equipaments

Pressupostos i equipaments municipals: Aquesta àrea contempla informació sobre els pressupostos locals i distribució de la despesa municipal entre els diversos serveis de manteniment i atenció a la ciutadania. També s'inclou informació sobre les diferents infraestructures locals classificades segons usos i tipus d'instal·lacions.

 

Evolució anual

Nre. de Centres

Superfície segons tipus de Centre

RÀTIO HAB./EQUIPAMENTS

Nre. d'Instal·lacions

Superfície segons Instal·lació

Nre. d'Instal·lacions segons esport

RÀTIO HAB./EQUIPAMENTS

Nº de parques

Superfície segons tipus de parc

RÀTIO HAB./EQUIPAMENTS

Nre. d'Instal·lacions

Superfície segons Instal·lació

Ràtio Alumnat / Tipus de centre

Ràtio Alumnat / Places

Nº de centros sanitarios

Nre. de Llits

Sense Llits

Nre. de Centres assistencials

Sense Centres

RÀTIO HAB./EQUIPAMENTS

Longitud d'Infraestructures

caValencià