El mercat laboral recupera 3.180 afiliats, el major augment en aquest mes en els últims 10 anys

El mercat laboral es recupera al juliol. L'ocupació creix en 3.180 afiliats després de l'ensulsiada per confinament

El nombre d' persones afiliades a la Seguretat Social creix a la Marina Alta el mes de juliol, el major increment en aquest mes respecte a juny en l'última dècada, aconseguint 31 de juliol els 56.441[1] afiliados, esto quiere decir que el sistema registró 3.180 trabajadores en alta más que el pasado mes (incremento del 5,97%).

L'Observatori Marina Alta de CREAMA que recull en el seu web totes les dades estadístiques sobre la nostra comarca i els municipis que la integren, llança una nova infografia amb dades referides al mercat de treball. Pot consultar l'informe complet i altres ja publicats pel Observatori en aquest link.

Los registros del mercado de trabajo en el mes de julio reflejan un comportamiento muy positivo, lo que constituye un efecto “rebote” después de tres meses inusualmente negativos para el mercado laboral, con fuertes descensos de la afiliación en marzo y abril y apenas crecimiento en mayo y junio.

Malgrat a únicament els mesos de juliol de 2019 i 2018 la xifra neta d'afiliats va ser superior (59.419 i 58.516 afiliats, que es tradueix en una variació interanual del -5,01% i -5,35% respectivament), el comportament enfront del mes anterior reflecteix aquest balanç més favorable en el mercat laboral. La Seguretat Social on més afiliats ha guanyat en l'últim mes és en el Règim Especial de Treballadors de la Mar (+13,92%) seguit pel Règim General (+8,38%). Es destaca que el Règim General i el Règim Especial Treballadors Autònoms incrementen respecte a juny més de l'observat en els últims 10 anys (increment d'autònoms del 1,07% respecte a juny). Es recalca d'igual manera com la variació d'afiliats respecte a l'inici de la crisi sanitària (març) és molt semblant respecte a la mateixa variació percentual de l'any passat (al voltant d'1 punt percentual a favor de la dualitat juliol–març 2019).

El nombre d' aturats registrats en les oficines de LABORA de la Marina Alta va baixar en 1.497 aturats al juliol (-11,10%), la seua major caiguda en aquest mes pel que fa als últims 10 anys, així el total d'aturats registrats a la comarca és de 11.994. Aquest comportament positiu mensual es constata per primera vegada des de l'inici de la crisi de la COVID-19, encara que de moment, ha provocat un fort creixement interanual de la desocupació (+33,10% respecte a juliol 2019 i augment del 9,2% respecte a la situació precovid-19 -febrer-).

Únicament 5 municipis de la comarca presenten un augment d'aturats respecte a juny. A la Marina Alta la taxa d'atur estimada se situa en un 17,53% reduint-se en més de 2 punts i mig respecte al mes anterior, a més al juliol reflecteix la taxa d'atur estimada més baixa respecte a la província i la Comunitat Valenciana (21,45% i 19,05% respectivament).

Els classificats sense activitat econòmica i l'hostaleria són les seccions menys afectades per la destrucció d'ocupació, perquè les seues xifres d'aturats disminueixen en un 29,2% i un 20,4% respectivament respecte a juny, fruit de la recuperació econòmica després de les pèrdues d'ocupació en el període d'hibernació i la situació de plena temporada alta del turisme.

Cal no oblidar-se que l'impacte del coronavirus ha estat esmorteït pels ERTE i les ajudes extraordinàries a autònoms per cessament d'activitat. Totes dues mesures han intervingut el mercat laboral i han sostingut ús de manera massiva. De fet, el número de ERTO resolts per la LABORA a la Marina Alta aconsegueix els 3.485 a mes de juliol, que han afectat 14.367 treballadors. ERTO resueltos por la LABORA en la Marina Alta alcanza los 3.485 a mes de julio, que han afectado a 14.367 trabajadores.

Les contractacions s'han incrementat a la Marina Alta en quasi un 117% respecte a juny, 3.127 contractacions més, amb un total de 5.800. En termes interanuals la caiguda ha sigut del 19,08% (respecte a juliol 2019). En comparació amb el mes anterior l'augment de la contractació s'ha produït en la indefinida (+37%) i amb més intensitat en la temporal (+128,32%). En termes interanuals la contractació indefinida va caure un 21,14% mentre que la temporal va descendir un 18,9% respecte a les xifres de juliol de 2019, la qual cosa reflecteix encara el fort impacte en la contractació de la paralització econòmica a conseqüència de la crisi de la COVID-19.

Durant els primers compassos de la brutal crisi que travessa el mercat laboral, una dels senyals més clars de la paralització de l'activitat va ser una enorme caiguda en la signatura de contractes, una variable que sempre serveix de termòmetre de la dinàmica laboral. Durant el mes de març, per exemple, la contractació es va desplomar un 15,31%. El mes d'abril el descens de la contractació va ser d'al voltant del 55%. En els mesos posteriors s'ha anat percebent una lenta recuperació d'aquesta variable, ja que s'ha reactivat la contractació una vegada que s'ha anat avançant en les fases de la desescalada i la majoria d'empreses han représ l'activitat.

Malgrat aquesta recuperació percebuda a partir de maig, aqueix mateix mes queia un 64,7% respecte al mateix mes de 2019. Al juny la contractació queia en pràcticament un 52% respecte a 2019 i ”només” un 19% respecte a juliol de 2019. Així i tot, l'escenari mostra que en l'acumulat dels primers set mesos de 2020 s'han signat a la Marina Alta 19.662 contractes, la qual cosa suposa 11.922 contractes menys dels signats en el mateix període de 2019, una caiguda d'un 37,75%. En definitiva, encara que mes a mes les xifres de contractació estan convergint a les d'un any “normal”, és un procés lent i és molt probable que no es vegen taxes interanuals pròximes a zero durant 2020.

[1] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d'afiliació de treballadors és menor que cinc, no s'indica el valor real, sinó que s'indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià