Informació sobre Pressupostos i Equipaments Municipals a Benigembla

Pressupostos i Equipaments

Pressupostos i equipaments municipals: Aquesta àrea contempla informació sobre els pressupostos locals i distribució de la despesa municipal entre els diversos serveis de manteniment i atenció a la ciutadania. També s'inclou informació sobre les diferents infraestructures locals classificades segons usos i tipus d'instal·lacions.

 

Evolució anual

Nre. de centres

Superfície segons tipus de centre

Ràtio hab./equipaments

Nre. d'instal·lacions

Superfície segons instal·lacions

Nre. d'instal·lacions segons esport

Ràtio hab./equipaments

Nre. d'instal·lacions

SUPERFÍCIE SEGONS TIPUS DE PARC

Ràtio hab./equipaments

Nre. de Centres

CAPACITAT DELS CENTRES

Ràtio Alumnat / Tipus de centre

Ràtio Alumnat / Places

Nre. de Centres sanitaris

Nre. de Llits

Sense Llits

Nre. de Centres assistencials

Sense Centres

Ratio Hab./equipamientos

Longitud d'infraestructures

caValencià