L'Atur a la Marina Alta baixa 4 punts en 2 anys

L'Observatori Marina Alta acaba de publicar en el seu web https://www.observatorimarinaalta.org les últimes dades sobre la taxa d'atur existent a la nostra comarca, detallats a nivell municipal i desagregats per gènere, edat i sector d'activitat. Pot consultar l'informe complet i uns altres ja publicats per l'Observatori en aquest link.

Com bé és sabut, l'evolució del mercat laboral és un indicador clau en el comportament competitiu d'una regió donada la seua conjuntura global i local. La taxa de desocupació és sinònim d'alarma econòmica i social perquè es pot considerar un indicador del benestar de les famílies, podent influir en el comportament dels mercats.

Atés el sector del mercat laboral a nivell comarcal s'observa que la taxa d'atur ha disminuït en els últims tres anys. Si ens fixem en l'últim trimestre del 2018 aquesta baixada és de 2 punts percentuals per a la Marina Alta respecte al mateix trimestre en el 2017 i de 4 punts respecte a 2016.

A nivell de la Comunitat Valenciana, existeix una disminució de la taxa d'atur que segueix una tendència de baixada lineal suavitzada, mentre que a la Marina Alta aquest descens és cíclic, amb accentuades baixades i pujades d'aquesta taxa. Això ens mostra un clar indicador de la temporalitat del mercat de treball a la comarca, registrant les menors taxes de desocupació en el segon i tercer trimestre que coincideix amb el període vacacional estival, on s'augmenten les contractacions.

Aquesta tendència ve eminentment provocada pels municipis de la zona costa on es registra el major volum econòmic a causa del flux de turistes i visitants durant les seues vacances.

Si creuem la taxa d'atur per variables demogràfiques, existeix desigualtat en les oportunitats laborals segons gènere, perquè la taxa d'atur de les dones s'eleva fins al 18,46% mentre que en els homes es queda en el 13,07%. Quant a la taxa d'atur per grups d'edat, són els grups de major edat i de menor edat els més vulnerables en la cerca de contractació laboral, perquè trobem taxes d'atur ajuste al 18% per a tots dos grups (<24 i >44) i un 13,6% en el grup d'edat intermedi (25 a 44 anys).

Per sector d'activitat, es reconeix l'elevat pes que té el sector serveis a la comarca, ja que el 80% dels demandants d'ocupació són d'aquest sector. Li segueix molt des de lluny el sector de la construcció, un 16,5% estan donats d'alta com a demandants del sector.

A nivell municipal existeix un descens de la taxa d'atur anual respecte a l'any anterior. En aquest 2018 s'ha produït un increment de l'ocupació a excepció dels municipis: La Vall d'Ebo, La Vall de Laguar, Poble Nou de Benitatxell i Benimeli on la taxa d'atur a penes ha augmentat respecte a l'any anterior.

Per a més informació, pot accedir a aquesta i unes altres infografies en la secció de Informes Sectorials d'aquesta web.

Cal recordar que l'Observatori MA s'engloba dins del marc de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local a la Marina Alta, i del programa Avalem Territori que subvenciona el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través de Labora.

Des de Creama, com a entitat que alberga la secretaria tècnica del Pacte, es considera que aquest projecte és necessari i molt beneficiós per al desenvolupament sostenible de la comarca.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià