El nombre de desocupats baixa el seu ritme de creixement al maig i augmenta en un 1,4% respecte a abril

El nombre d'ocupats a la Marina Alta va pujar en 695 afiliats al maig

El nombre d' persones afiliades a la Seguretat Social a la Marina Alta en l'últim dia de maig va ser de 52.497[1][1], la qual cosa suposa que el sistema va registrar 695 treballadors en alta més que a fi de passat mes d'abril (increment del 1,3%). Aquesta dada contrasta amb la reculada de 95 afiliats que es va produir durant abril i de 1.814 de març.

L'Observatori Marina Alta, entitat CREAMA que recull en el seu web totes les dades estadístiques sobre la nostra comarca i els municipis que la integren, llança una nova infografia amb dades referides al mercat de treball. Pot consultar l'informe complet i uns altres ja publicats pel Observatori en aquest link.

Les mesures de relaxació davant l'actual situació viscuda per la COVID-19 afecten de manera diferent per règim d'afiliació, així mentre que en activitats registrades sota règim general suposa el primer augment intermensual des de l'impacte de la pandèmia per COVID-19, per al règim general agrari suposa una caiguda de l'ocupació del 10,5%.

Respecte a les dades desocupació mostrats en aquest últim mes, la lectura pot variar en funció del mes o mesos de referència amb el qual es compara. Si bé és cert que a 31 de maig s'aconsegueix la xifra d'aturats més alta des de 2015 (13.343), denotant aquesta paràlisi econòmica causada pel coronavirus, situant el mes de maig com el pitjor mes de maig de la sèrie històrica del mercat laboral (augment de la desocupació en un 37,3% respecte a maig 2019). Podem al seu torn observar una millora quant al context pandèmic viscut, perquè si bé abril va suposar augmentar les xifres d'atur en un 11,8% respecte març, amb les mesures de relaxació de desconfinament de la població, més la incipient campanya estival, fan que aquest maig cresca el nombre de demandants d'ocupació en tan sols un 1,4% respecte al mes anterior.

Podem parlar d'una correcció del ritme de creixement, en el qual s'elevaven els registres de desocupació en els últims dos mesos, quan llavors va créixer en 781 i 1.385 demandants (enfront de l'actual creixement de maig de 189 aturats). En aquest sentit, l'impacte de la crisi sanitària continua sent negativa en el mercat laboral (augmenta l'atur en un 21,4% respecte al mes anterior que es declarara l'estat d'alarma -aquest mateix interval temporal en el 2019 es va traduir en un descens de l'atur en 12,8%-), encara que la seua evolució a curt termini (mes a mes) ens convida a entendre que el lògic és que es continue corregint més aquesta crisi laboral. Amb tot això, a mes de maig, es contempla una taxa d'atur estimada del 20,3% a la Marina Alta.

Quan analitzem la desocupació per activitat econòmica principal, ressaltem la incidència de la crisi sanitària en el sector serveis (representa el 77% de tots els demandants) a causa del pes que exerceix aquesta activitat a la comarca. Encara que en termes relatius i sota el context temporal recent, aquest augment de l'atur en aquest sector respecte al mes passat ha sigut de tot just el 1,2% (mentre que la variació de demandants del sector serveis d'abril respecte a març va ser del 11,1%). S'ha de ressaltar que el sector de l'agricultura presenta la taxa de variació més alta d'atur enfront de la resta de sectors econòmics, perquè augmenten els demandants en un 11,1% respecte a abril (tenint en compte que representen el percentatge més baix d'aturats respecte al total). S'hauria de valorar si el factor de relaxació de mesures davant l'entrada en la fase 2 pot ser una de les causes de prescindir en tanta mesura dels serveis essencials. Finalment, quant a la desocupació per sectors, destacar que la construcció i la indústria han descendit el seu nombre d'aturats respecte a abril.

Quant a les xifres d'aturats per edat i sexe, remarquem el major creixement percentual de l'atur en les dones respecte al mes passat (1,9%, enfront del 0,8% en els homes). Quan creuem la variable per edat, és el col·lectiu més jove el més perjudicat si comparem la seua evolució respecte a abril; els demandants <25 anys.

Quant a les contractacions, la desescalada incrementa les contractacions al maig. L'increment de les contractacions a la comarca ha afavorit a tots els sectors econòmics (1.592 nous contractes). Així, han augmentat 108 en Agricultura fins a aconseguir 141, 35 en Construcció (401), 20 en Indústria (101) i 283 en Serveis (949), aquest últim sector acapara el 63,5% del total de la pujada. Des de la declaració de l'estat d'alarma el territori s'ha vist immers en una gran crisi sanitària i laboral. Tan sols en aquests tres mesos s'han sumat un total de 5.271 contractes, mentre que en aqueix mateix trimestre de l'any passat es van aconseguir més del doble (12.646 contractes). D'altra banda, aquest creixement de les contractacions respecte al mes anterior (increment del 39%) té diferents lectures quan es compara les contractacions entre homes i dones. En termes de creixement respecte a abril, existeixen en valors relatius més contractacions en dones que en homes (increment del 44% enfront del 36% en homes), però la disparitat de la contractació es manifesta en el percentatge de contractacions durant aquesta situació excepcional, perquè la raó de contractes al maig és de quasi dos contractes en homes per cada contracte de dona (igual que el mes d'abril).

[1] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d'afiliació de treballadors és menor que cinc, no s'indica el valor real, sinó que s'indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià