Taula de Nombre d'Afiliacions a la Seguretat Social (per sector d'activitat)

mercattreball1800x400paraweb

Taules de Dades Mercat de Treball a la Marina Alta

Mercat de treball: Ací es pot trobar tota la informació referent a la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interés per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en aquest, ordenada en taules configurables i descarregables que permeten analitzar amb detall un territori com La Marina Alta amb un mercat de treball molt atomitzat i amb un índex de temporalitat molt alt.

Mercat de Treball

Dades

caValencià