Tabla Índice de Motorización

Demografia i Condicions de Vida a la Marina Alta

Condicions de vida: En aquesta pàgina es recullen les taules evolutives i desagregades per àrees geogràfiques amb informació sobre les condicions de vida de la població resident a la Marina Alta, amb indicadors com la renda mitjana, llindar de pobresa, el parc de vehicles, entre altres indicadors.

Condicions de Vida

Dades

ID_INDICADOR Any ID_MUNICIPIO Zona Àmbit geogràfic IVE IdZona Total Habitants Nº de Vehículos no agrícolas Índice de Motorización (‰)
ID_INDICADOR Any ID_MUNICIPIO Zona Àmbit geogràfic IVE IdZona Total Habitants Nº de Vehículos no agrícolas Índice de Motorización (‰)
71 2010 3 - La Marina Alta 1.110 1 200.373 155.348 775,29
71 2010 4 - Zona Costa 1.112 1 129.892 93.589 720,51
71 2010 10 - Zona Intermèdia 1.113 1 54.886 45.453 828,13
71 2010 21 - Zona Interior 1.114 1 15.595 16.306 1.045,59
71 2010 22 Zona Interior Atzúbia, l' 3.001 4 695 531 764,03
71 2010 23 Zona Interior Alcanalí 3.006 4 1.524 1.193 782,81
71 2010 24 Zona Interior Beniarbeig 3.026 4 1.888 1.398 740,47
71 2010 25 Zona Interior Benigembla 3.029 4 580 425 732,76
71 2010 26 Zona Interior Benidoleig 3.030 4 1.261 4.437 3.518,64
71 2010 27 Zona Interior Benimeli 3.040 4 413 415 1.004,84
71 2010 11 Zona Intermèdia Benissa 3.041 3 13.369 11.884 888,92
71 2010 8 Zona Costa Poble Nou de Benitatxell 3.042 2 5.488 3.633 661,99
71 2010 5 Zona Costa Calp 3.047 2 29.909 18.130 606,17
71 2010 28 Zona Interior Castell de Castells 3.054 4 493 377 764,71
71 2010 6 Zona Costa Dénia 3.063 2 44.498 35.066 788,04
71 2010 12 Zona Intermèdia Gata de Gorgos 3.071 3 6.292 5.060 804,20
71 2010 20 Zona Intermèdia Xaló 3.081 3 3.269 2.454 750,69
71 2010 9 Zona Costa Xàbia/Jávea 3.082 2 31.909 23.345 731,61
71 2010 13 Zona Intermèdia Llíber 3.085 3 1.056 858 812,50
71 2010 29 Zona Interior Murla 3.091 4 629 468 744,04
71 2010 14 Zona Intermèdia Ondara 3.095 3 6.570 5.216 793,91
71 2010 30 Zona Interior Orba 3.097 4 2.629 2.100 798,78
71 2010 39 Zona Interior Parcent 3.100 4 1.085 918 846,08
71 2010 15 Zona Intermèdia Pedreguer 3.101 3 7.603 7.028 924,37
71 2010 16 Zona Intermèdia Pego 3.102 3 11.208 8.599 767,22
71 2010 31 Zona Interior Ràfol d'Almúnia, el 3.110 4 726 788 1.085,40
71 2010 32 Zona Interior Sagra 3.115 4 465 391 840,86
71 2010 33 Zona Interior Sanet y Negrals 3.117 4 727 755 1.038,51
71 2010 17 Zona Intermèdia Senija 3.125 3 661 586 886,54
71 2010 18 Zona Costa Teulada 3.128 2 14.778 11.411 772,16
71 2010 34 Zona Interior Tormos 3.131 4 380 331 871,05
71 2010 35 Zona Interior Vall d'Alcalà, la 3.134 4 185 155 837,84
71 2010 36 Zona Interior Vall d'Ebo, la 3.135 4 272 233 856,62
71 2010 37 Zona Interior Vall de Gallinera, la 3.136 4 662 530 800,60
71 2010 38 Zona Interior Vall de Laguar, la 3.137 4 981 861 877,68
71 2010 19 Zona Intermèdia Verger, el 3.138 3 4.858 3.768 775,63
71 2010 7 Zona Costa Poblets, els 3.901 2 3.310 2.004 605,44
71 2011 3 - La Marina Alta 1.110 1 201.442 157.551 782,12
71 2011 4 - Zona Costa 1.112 1 130.597 93.631 716,95
71 2011 10 - Zona Intermèdia 1.113 1 55.188 45.737 828,75
71 2011 21 - Zona Interior 1.114 1 15.657 18.183 1.161,33
71 2011 22 Zona Interior Atzúbia, l' 3.001 4 730 553 757,53
71 2011 23 Zona Interior Alcanalí 3.006 4 1.433 1.198 836,01
71 2011 24 Zona Interior Beniarbeig 3.026 4 1.883 1.430 759,43
71 2011 25 Zona Interior Benigembla 3.029 4 606 433 714,52
71 2011 26 Zona Interior Benidoleig 3.030 4 1.305 6.281 4.813,03
71 2011 27 Zona Interior Benimeli 3.040 4 420 412 980,95
71 2011 11 Zona Intermèdia Benissa 3.041 3 13.536 12.132 896,28
71 2011 8 Zona Costa Poble Nou de Benitatxell 3.042 2 5.568 3.777 678,34
71 2011 5 Zona Costa Calp 3.047 2 29.718 17.824 599,77
71 2011 28 Zona Interior Castell de Castells 3.054 4 516 366 709,30
71 2011 6 Zona Costa Dénia 3.063 2 44.726 35.024 783,08
71 2011 12 Zona Intermèdia Gata de Gorgos 3.071 3 6.283 5.046 803,12
71 2011 20 Zona Intermèdia Xaló 3.081 3 3.320 2.456 739,76
71 2011 9 Zona Costa Xàbia/Jávea 3.082 2 32.469 23.384 720,19
71 2011 13 Zona Intermèdia Llíber 3.085 3 1.070 865 808,41
71 2011 29 Zona Interior Murla 3.091 4 609 475 779,97
71 2011 14 Zona Intermèdia Ondara 3.095 3 6.644 5.223 786,12
71 2011 30 Zona Interior Orba 3.097 4 2.606 2.086 800,46
71 2011 39 Zona Interior Parcent 3.100 4 1.123 914 813,89
71 2011 15 Zona Intermèdia Pedreguer 3.101 3 7.659 7.060 921,79
71 2011 16 Zona Intermèdia Pego 3.102 3 11.116 8.552 769,34
71 2011 31 Zona Interior Ràfol d'Almúnia, el 3.110 4 746 782 1.048,26
71 2011 32 Zona Interior Sagra 3.115 4 454 386 850,22
71 2011 33 Zona Interior Sanet y Negrals 3.117 4 717 748 1.043,24
71 2011 17 Zona Intermèdia Senija 3.125 3 661 584 883,51
71 2011 18 Zona Costa Teulada 3.128 2 14.722 11.566 785,63
71 2011 34 Zona Interior Tormos 3.131 4 383 339 885,12
71 2011 35 Zona Interior Vall d'Alcalà, la 3.134 4 187 158 844,92
71 2011 36 Zona Interior Vall d'Ebo, la 3.135 4 284 232 816,90
71 2011 37 Zona Interior Vall de Gallinera, la 3.136 4 694 532 766,57
71 2011 38 Zona Interior Vall de Laguar, la 3.137 4 961 858 892,82
71 2011 19 Zona Intermèdia Verger, el 3.138 3 4.899 3.819 779,55
71 2011 7 Zona Costa Poblets, els 3.901 2 3.394 2.056 605,77
71 2012 3 - La Marina Alta 1.110 1 201.840 156.553 775,63
71 2012 4 - Zona Costa 1.112 1 130.668 94.007 719,43
71 2012 10 - Zona Intermèdia 1.113 1 55.578 45.597 820,41
71 2012 21 - Zona Interior 1.114 1 15.594 16.949 1.086,89
71 2012 22 Zona Interior Atzúbia, l' 3.001 4 749 561 749,00
71 2012 23 Zona Interior Alcanalí 3.006 4 1.433 1.194 833,22
71 2012 24 Zona Interior Beniarbeig 3.026 4 1.902 1.426 749,74
71 2012 25 Zona Interior Benigembla 3.029 4 583 425 728,99
71 2012 26 Zona Interior Benidoleig 3.030 4 1.315 5.064 3.850,95
71 2012 27 Zona Interior Benimeli 3.040 4 424 406 957,55
71 2012 11 Zona Intermèdia Benissa 3.041 3 13.808 12.066 873,84
71 2012 8 Zona Costa Poble Nou de Benitatxell 3.042 2 5.698 3.846 674,97
71 2012 5 Zona Costa Calp 3.047 2 29.550 17.893 605,52
71 2012 28 Zona Interior Castell de Castells 3.054 4 478 382 799,16
71 2012 6 Zona Costa Dénia 3.063 2 44.455 35.042 788,26
71 2012 12 Zona Intermèdia Gata de Gorgos 3.071 3 6.327 5.038 796,27
71 2012 20 Zona Intermèdia Xaló 3.081 3 3.301 2.466 747,05
71 2012 9 Zona Costa Xàbia/Jávea 3.082 2 32.983 23.457 711,18
71 2012 13 Zona Intermèdia Llíber 3.085 3 1.071 882 823,53
71 2012 29 Zona Interior Murla 3.091 4 598 470 785,95
71 2012 14 Zona Intermèdia Ondara 3.095 3 6.657 5.211 782,79
71 2012 30 Zona Interior Orba 3.097 4 2.604 2.090 802,61
71 2012 39 Zona Interior Parcent 3.100 4 1.131 899 794,87
71 2012 15 Zona Intermèdia Pedreguer 3.101 3 7.751 7.094 915,24
71 2012 16 Zona Intermèdia Pego 3.102 3 11.029 8.452 766,34
71 2012 31 Zona Interior Ràfol d'Almúnia, el 3.110 4 749 782 1.044,06
71 2012 32 Zona Interior Sagra 3.115 4 446 377 845,29
71 2012 33 Zona Interior Sanet y Negrals 3.117 4 700 740 1.057,14
71 2012 17 Zona Intermèdia Senija 3.125 3 642 576 897,20
71 2012 18 Zona Costa Teulada 3.128 2 14.578 11.691 801,96
71 2012 34 Zona Interior Tormos 3.131 4 386 348 901,55
71 2012 35 Zona Interior Vall d'Alcalà, la 3.134 4 175 158 902,86
71 2012 36 Zona Interior Vall d'Ebo, la 3.135 4 286 229 800,70
71 2012 37 Zona Interior Vall de Gallinera, la 3.136 4 676 539 797,34
71 2012 38 Zona Interior Vall de Laguar, la 3.137 4 959 859 895,72
71 2012 19 Zona Intermèdia Verger, el 3.138 3 4.992 3.812 763,62
71 2012 7 Zona Costa Poblets, els 3.901 2 3.404 2.078 610,46
71 2013 3 - La Marina Alta 1.110 1 201.440 154.190 765,44
71 2013 4 - Zona Costa 1.112 1 130.615 94.092 720,38
71 2013 10 - Zona Intermèdia 1.113 1 55.460 45.600 822,21
71 2013 21 - Zona Interior 1.114 1 15.365 14.498 943,57
71 2013 22 Zona Interior Atzúbia, l' 3.001 4 744 562 755,38
71 2013 23 Zona Interior Alcanalí 3.006 4 1.401 1.203 858,67
71 2013 24 Zona Interior Beniarbeig 3.026 4 1.915 1.407 734,73
71 2013 25 Zona Interior Benigembla 3.029 4 566 430 759,72
71 2013 26 Zona Interior Benidoleig 3.030 4 1.333 2.674 2.006,00
71 2013 27 Zona Interior Benimeli 3.040 4 435 397 912,64
71 2013 11 Zona Intermèdia Benissa 3.041 3 13.932 12.084 867,36
71 2013 8 Zona Costa Poble Nou de Benitatxell 3.042 2 5.720 3.907 683,04
71 2013 5 Zona Costa Calp 3.047 2 29.442 17.940 609,33
71 2013 28 Zona Interior Castell de Castells 3.054 4 483 379 784,68
71 2013 6 Zona Costa Dénia 3.063 2 44.450 34.995 787,29
71 2013 12 Zona Intermèdia Gata de Gorgos 3.071 3 6.270 5.054 806,06
71 2013 20 Zona Intermèdia Xaló 3.081 3 3.323 2.492 749,92
71 2013 9 Zona Costa Xàbia/Jávea 3.082 2 33.149 23.384 705,42
71 2013 13 Zona Intermèdia Llíber 3.085 3 1.091 895 820,35
71 2013 29 Zona Interior Murla 3.091 4 604 471 779,80
71 2013 14 Zona Intermèdia Ondara 3.095 3 6.613 5.225 790,11
71 2013 30 Zona Interior Orba 3.097 4 2.570 2.080 809,34
71 2013 39 Zona Interior Parcent 3.100 4 1.104 903 817,93
71 2013 15 Zona Intermèdia Pedreguer 3.101 3 7.757 7.088 913,76
71 2013 16 Zona Intermèdia Pego 3.102 3 10.957 8.411 767,64
71 2013 31 Zona Interior Ràfol d'Almúnia, el 3.110 4 719 755 1.050,07
71 2013 32 Zona Interior Sagra 3.115 4 432 373 863,43
71 2013 33 Zona Interior Sanet y Negrals 3.117 4 664 734 1.105,42
71 2013 17 Zona Intermèdia Senija 3.125 3 661 581 878,97
71 2013 18 Zona Costa Teulada 3.128 2 14.452 11.756 813,45
71 2013 34 Zona Interior Tormos 3.131 4 386 348 901,55
71 2013 35 Zona Interior Vall d'Alcalà, la 3.134 4 177 160 903,95
71 2013 36 Zona Interior Vall d'Ebo, la 3.135 4 281 224 797,15
71 2013 37 Zona Interior Vall de Gallinera, la 3.136 4 609 538 883,42
71 2013 38 Zona Interior Vall de Laguar, la 3.137 4 942 860 912,95
71 2013 19 Zona Intermèdia Verger, el 3.138 3 4.856 3.770 776,36
71 2013 7 Zona Costa Poblets, els 3.901 2 3.402 2.110 620,22
71 2014 3 - La Marina Alta 1.110 1 178.052 155.306 872,25
71 2014 4 - Zona Costa 1.112 1 113.009 94.581 836,93
71 2014 10 - Zona Intermèdia 1.113 1 50.954 45.754 897,95
71 2014 21 - Zona Interior 1.114 1 14.089 14.971 1.062,60
71 2014 22 Zona Interior Atzúbia, l' 3.001 4 627 569 907,50
71 2014 23 Zona Interior Alcanalí 3.006 4 1.350 1.197 886,67
71 2014 24 Zona Interior Beniarbeig 3.026 4 1.859 1.415 761,16
71 2014 25 Zona Interior Benigembla 3.029 4 508 429 844,49
71 2014 26 Zona Interior Benidoleig 3.030 4 1.189 3.224 2.711,52
71 2014 27 Zona Interior Benimeli 3.040 4 419 407 971,36
71 2014 11 Zona Intermèdia Benissa 3.041 3 11.572 12.144 1.049,43
71 2014 8 Zona Costa Poble Nou de Benitatxell 3.042 2 4.659 3.975 853,19
71 2014 5 Zona Costa Calp 3.047 2 22.437 18.179 810,22
71 2014 28 Zona Interior Castell de Castells 3.054 4 442 379 857,47
71 2014 6 Zona Costa Dénia 3.063 2 41.672 35.056 841,24
71 2014 12 Zona Intermèdia Gata de Gorgos 3.071 3 5.985 5.037 841,60
71 2014 20 Zona Intermèdia Xaló 3.081 3 2.793 2.591 927,68
71 2014 9 Zona Costa Xàbia/Jávea 3.082 2 29.067 23.437 806,31
71 2014 13 Zona Intermèdia Llíber 3.085 3 1.080 893 826,85
71 2014 29 Zona Interior Murla 3.091 4 509 462 907,66
71 2014 14 Zona Intermèdia Ondara 3.095 3 6.632 5.256 792,52
71 2014 30 Zona Interior Orba 3.097 4 2.216 2.075 936,37
71 2014 39 Zona Interior Parcent 3.100 4 1.020 894 876,47
71 2014 15 Zona Intermèdia Pedreguer 3.101 3 7.438 7.094 953,75
71 2014 16 Zona Intermèdia Pego 3.102 3 10.144 8.390 827,09
71 2014 31 Zona Interior Ràfol d'Almúnia, el 3.110 4 659 705 1.069,80
71 2014 32 Zona Interior Sagra 3.115 4 408 377 924,02
71 2014 33 Zona Interior Sanet y Negrals 3.117 4 670 717 1.070,15
71 2014 17 Zona Intermèdia Senija 3.125 3 622 567 911,58
71 2014 18 Zona Costa Teulada 3.128 2 11.824 11.775 995,86
71 2014 34 Zona Interior Tormos 3.131 4 317 345 1.088,33
71 2014 35 Zona Interior Vall d'Alcalà, la 3.134 4 175 165 942,86
71 2014 36 Zona Interior Vall d'Ebo, la 3.135 4 254 222 874,02
71 2014 37 Zona Interior Vall de Gallinera, la 3.136 4 595 542 910,92
71 2014 38 Zona Interior Vall de Laguar, la 3.137 4 872 847 971,33
71 2014 19 Zona Intermèdia Verger, el 3.138 3 4.688 3.782 806,74
71 2014 7 Zona Costa Poblets, els 3.901 2 3.350 2.159 644,48
71 2015 3 - La Marina Alta 1.110 1 175.015 158.320 904,61
71 2015 4 - Zona Costa 1.112 1 110.227 96.206 872,80
71 2015 10 - Zona Intermèdia 1.113 1 50.779 46.225 910,32
71 2015 21 - Zona Interior 1.114 1 14.009 15.889 1.134,20
71 2015 22 Zona Interior Atzúbia, l' 3.001 4 632 569 900,32
71 2015 23 Zona Interior Alcanalí 3.006 4 1.311 1.204 918,38
71 2015 24 Zona Interior Beniarbeig 3.026 4 1.926 1.427 740,91
71 2015 25 Zona Interior Benigembla 3.029 4 490 429 875,51
71 2015 26 Zona Interior Benidoleig 3.030 4 1.196 4.032 3.371,24
71 2015 27 Zona Interior Benimeli 3.040 4 416 412 990,38
71 2015 11 Zona Intermèdia Benissa 3.041 3 11.598 12.267 1.057,68
71 2015 8 Zona Costa Poble Nou de Benitatxell 3.042 2 4.690 4.106 875,48
71 2015 5 Zona Costa Calp 3.047 2 21.540 18.551 861,23
71 2015 28 Zona Interior Castell de Castells 3.054 4 431 376 872,39
71 2015 6 Zona Costa Dénia 3.063 2 41.553 35.597 856,66
71 2015 12 Zona Intermèdia Gata de Gorgos 3.071 3 5.885 5.078 862,87
71 2015 20 Zona Intermèdia Xaló 3.081 3 2.675 2.588 967,48
71 2015 9 Zona Costa Xàbia/Jávea 3.082 2 27.681 23.832 860,95
71 2015 13 Zona Intermèdia Llíber 3.085 3 1.099 909 827,12
71 2015 29 Zona Interior Murla 3.091 4 516 465 901,16
71 2015 14 Zona Intermèdia Ondara 3.095 3 6.617 5.356 809,43
71 2015 30 Zona Interior Orba 3.097 4 2.210 2.115 957,01
71 2015 39 Zona Interior Parcent 3.100 4 997 914 916,75
71 2015 15 Zona Intermèdia Pedreguer 3.101 3 7.337 7.217 983,64
71 2015 16 Zona Intermèdia Pego 3.102 3 10.331 8.447 817,64
71 2015 31 Zona Interior Ràfol d'Almúnia, el 3.110 4 635 692 1.089,76
71 2015 32 Zona Interior Sagra 3.115 4 410 376 917,07
71 2015 33 Zona Interior Sanet y Negrals 3.117 4 674 725 1.075,67
71 2015 17 Zona Intermèdia Senija 3.125 3 610 567 929,51
71 2015 18 Zona Costa Teulada 3.128 2 11.460 11.907 1.039,01
71 2015 34 Zona Interior Tormos 3.131 4 312 349 1.118,59
71 2015 35 Zona Interior Vall d'Alcalà, la 3.134 4 169 170 1.005,92
71 2015 36 Zona Interior Vall d'Ebo, la 3.135 4 249 228 915,66
71 2015 37 Zona Interior Vall de Gallinera, la 3.136 4 609 538 883,42
71 2015 38 Zona Interior Vall de Laguar, la 3.137 4 826 868 1.050,85
71 2015 19 Zona Intermèdia Verger, el 3.138 3 4.627 3.796 820,40
71 2015 7 Zona Costa Poblets, els 3.901 2 3.303 2.213 670,00
71 2016 3 - La Marina Alta 1.110 1 169.831 161.963 953,67
71 2016 4 - Zona Costa 1.112 1 106.285 98.334 925,19
71 2016 10 - Zona Intermèdia 1.113 1 49.911 47.278 947,25
71 2016 21 - Zona Interior 1.114 1 13.635 16.351 1.199,19
71 2016 22 Zona Interior Atzúbia, l' 3.001 4 689 585 849,06
71 2016 23 Zona Interior Alcanalí 3.006 4 1.291 1.199 928,74
71 2016 24 Zona Interior Beniarbeig 3.026 4 1.917 1.440 751,17
71 2016 25 Zona Interior Benigembla 3.029 4 419 423 1.009,55
71 2016 26 Zona Interior Benidoleig 3.030 4 1.117 4.388 3.928,38
71 2016 27 Zona Interior Benimeli 3.040 4 384 416 1.083,33
71 2016 11 Zona Intermèdia Benissa 3.041 3 11.000 12.730 1.157,27
71 2016 8 Zona Costa Poble Nou de Benitatxell 3.042 2 4.104 4.182 1.019,01
71 2016 5 Zona Costa Calp 3.047 2 19.591 19.045 972,13
71 2016 28 Zona Interior Castell de Castells 3.054 4 449 382 850,78
71 2016 6 Zona Costa Dénia 3.063 2 41.465 36.326 876,06
71 2016 12 Zona Intermèdia Gata de Gorgos 3.071 3 5.825 5.201 892,88
71 2016 20 Zona Intermèdia Xaló 3.081 3 2.648 2.551 963,37
71 2016 9 Zona Costa Xàbia/Jávea 3.082 2 27.225 24.325 893,48
71 2016 13 Zona Intermèdia Llíber 3.085 3 1.110 909 818,92
71 2016 29 Zona Interior Murla 3.091 4 486 491 1.010,29
71 2016 14 Zona Intermèdia Ondara 3.095 3 6.647 5.462 821,72
71 2016 30 Zona Interior Orba 3.097 4 2.085 2.146 1.029,26
71 2016 39 Zona Interior Parcent 3.100 4 985 924 938,07
71 2016 15 Zona Intermèdia Pedreguer 3.101 3 7.431 7.373 992,19
71 2016 16 Zona Intermèdia Pego 3.102 3 10.158 8.621 848,69
71 2016 31 Zona Interior Ràfol d'Almúnia, el 3.110 4 630 692 1.098,41
71 2016 32 Zona Interior Sagra 3.115 4 414 377 910,63
71 2016 33 Zona Interior Sanet y Negrals 3.117 4 649 738 1.137,13
71 2016 17 Zona Intermèdia Senija 3.125 3 577 575 996,53
71 2016 18 Zona Costa Teulada 3.128 2 10.654 12.193 1.144,45
71 2016 34 Zona Interior Tormos 3.131 4 323 349 1.080,50
71 2016 35 Zona Interior Vall d'Alcalà, la 3.134 4 171 171 1.000,00
71 2016 36 Zona Interior Vall d'Ebo, la 3.135 4 243 233 958,85
71 2016 37 Zona Interior Vall de Gallinera, la 3.136 4 582 540 927,84
71 2016 38 Zona Interior Vall de Laguar, la 3.137 4 801 857 1.069,91
71 2016 19 Zona Intermèdia Verger, el 3.138 3 4.515 3.856 854,04
71 2016 7 Zona Costa Poblets, els 3.901 2 3.246 2.263 697,17
71 2017 3 - La Marina Alta 1.110 1 169.327 164.984 974,35
71 2017 4 - Zona Costa 1.112 1 106.475 101.021 948,78
71 2017 10 - Zona Intermèdia 1.113 1 49.366 48.301 978,43
71 2017 21 - Zona Interior 1.114 1 13.486 15.662 1.161,35
71 2017 22 Zona Interior Atzúbia, l' 3.001 4 664 597 899,10
71 2017 23 Zona Interior Alcanalí 3.006 4 1.276 1.216 952,98
71 2017 24 Zona Interior Beniarbeig 3.026 4 1.919 1.513 788,43
71 2017 25 Zona Interior Benigembla 3.029 4 433 450 1.039,26
71 2017 26 Zona Interior Benidoleig 3.030 4 1.080 3.450 3.194,44
71 2017 27 Zona Interior Benimeli 3.040 4 391 432 1.104,86
71 2017 11 Zona Intermèdia Benissa 3.041 3 10.879 13.098 1.203,97
71 2017 8 Zona Costa Poble Nou de Benitatxell 3.042 2 4.020 4.368 1.086,57
71 2017 5 Zona Costa Calp 3.047 2 20.804 19.700 946,93
71 2017 28 Zona Interior Castell de Castells 3.054 4 436 389 892,20
71 2017 6 Zona Costa Dénia 3.063 2 41.568 37.157 893,88
71 2017 12 Zona Intermèdia Gata de Gorgos 3.071 3 5.804 5.204 896,62
71 2017 20 Zona Intermèdia Xaló 3.081 3 2.636 2.598 985,58
71 2017 9 Zona Costa Xàbia/Jávea 3.082 2 27.060 25.037 925,24
71 2017 13 Zona Intermèdia Llíber 3.085 3 951 934 982,12
71 2017 29 Zona Interior Murla 3.091 4 477 504 1.056,60
71 2017 14 Zona Intermèdia Ondara 3.095 3 6.739 5.624 834,55
71 2017 30 Zona Interior Orba 3.097 4 2.035 2.179 1.070,76
71 2017 39 Zona Interior Parcent 3.100 4 965 943 977,20
71 2017 15 Zona Intermèdia Pedreguer 3.101 3 7.435 7.531 1.012,91
71 2017 16 Zona Intermèdia Pego 3.102 3 9.923 8.723 879,07
71 2017 31 Zona Interior Ràfol d'Almúnia, el 3.110 4 631 697 1.104,60
71 2017 32 Zona Interior Sagra 3.115 4 393 382 972,01
71 2017 33 Zona Interior Sanet y Negrals 3.117 4 634 760 1.198,74
71 2017 17 Zona Intermèdia Senija 3.125 3 578 572 989,62
71 2017 18 Zona Costa Teulada 3.128 2 10.097 12.409 1.228,98
71 2017 34 Zona Interior Tormos 3.131 4 333 351 1.054,05
71 2017 35 Zona Interior Vall d'Alcalà, la 3.134 4 168 172 1.023,81
71 2017 36 Zona Interior Vall d'Ebo, la 3.135 4 232 237 1.021,55
71 2017 37 Zona Interior Vall de Gallinera, la 3.136 4 594 521 877,10
71 2017 38 Zona Interior Vall de Laguar, la 3.137 4 825 869 1.053,33
71 2017 19 Zona Intermèdia Verger, el 3.138 3 4.421 4.017 908,62
71 2017 7 Zona Costa Poblets, els 3.901 2 2.926 2.350 803,14
71 2018 3 - La Marina Alta 1.110 1 171.826 169.625 987,19
71 2018 4 - Zona Costa 1.112 1 108.306 103.679 957,28
71 2018 10 - Zona Intermèdia 1.113 1 49.853 49.576 994,44
71 2018 21 - Zona Interior 1.114 1 13.667 16.370 1.197,78
71 2018 22 Zona Interior Atzúbia, l' 3.001 4 661 614 928,90
71 2018 23 Zona Interior Alcanalí 3.006 4 1.298 1.263 973,04
71 2018 24 Zona Interior Beniarbeig 3.026 4 1.983 1.563 788,20
71 2018 25 Zona Interior Benigembla 3.029 4 444 466 1.049,55
71 2018 26 Zona Interior Benidoleig 3.030 4 1.110 3.888 3.502,70
71 2018 27 Zona Interior Benimeli 3.040 4 410 440 1.073,17
71 2018 11 Zona Intermèdia Benissa 3.041 3 10.768 13.427 1.246,94
71 2018 8 Zona Costa Poble Nou de Benitatxell 3.042 2 4.130 4.529 1.096,61
71 2018 5 Zona Costa Calp 3.047 2 21.633 20.295 938,15
71 2018 28 Zona Interior Castell de Castells 3.054 4 435 394 905,75
71 2018 6 Zona Costa Dénia 3.063 2 41.733 38.019 911,01
71 2018 12 Zona Intermèdia Gata de Gorgos 3.071 3 5.893 5.343 906,67
71 2018 20 Zona Intermèdia Xaló 3.081 3 2.683 2.660 991,43
71 2018 9 Zona Costa Xàbia/Jávea 3.082 2 27.224 25.745 945,67
71 2018 13 Zona Intermèdia Llíber 3.085 3 1.051 977 929,59
71 2018 29 Zona Interior Murla 3.091 4 493 496 1.006,09
71 2018 14 Zona Intermèdia Ondara 3.095 3 6.815 5.808 852,24
71 2018 30 Zona Interior Orba 3.097 4 2.111 2.201 1.042,63
71 2018 39 Zona Interior Parcent 3.100 4 908 958 1.055,07
71 2018 15 Zona Intermèdia Pedreguer 3.101 3 7.490 7.757 1.035,65
71 2018 16 Zona Intermèdia Pego 3.102 3 10.052 8.898 885,20
71 2018 31 Zona Interior Ràfol d'Almúnia, el 3.110 4 644 736 1.142,86
71 2018 32 Zona Interior Sagra 3.115 4 389 390 1.002,57
71 2018 33 Zona Interior Sanet y Negrals 3.117 4 648 765 1.180,56
71 2018 17 Zona Intermèdia Senija 3.125 3 581 607 1.044,75
71 2018 18 Zona Costa Teulada 3.128 2 10.722 12.678 1.182,43
71 2018 34 Zona Interior Tormos 3.131 4 336 371 1.104,17
71 2018 35 Zona Interior Vall d'Alcalà, la 3.134 4 164 174 1.060,98
71 2018 36 Zona Interior Vall d'Ebo, la 3.135 4 224 248 1.107,14
71 2018 37 Zona Interior Vall de Gallinera, la 3.136 4 589 524 889,64
71 2018 38 Zona Interior Vall de Laguar, la 3.137 4 820 879 1.071,95
71 2018 19 Zona Intermèdia Verger, el 3.138 3 4.520 4.099 906,86
71 2018 7 Zona Costa Poblets, els 3.901 2 2.864 2.413 842,53
71 2019 3 - La Marina Alta 1.110 1 175.156 174.362 995,47
71 2019 4 - Zona Costa 1.112 1 110.588 106.088 959,31
71 2019 10 - Zona Intermèdia 1.113 1 50.673 50.687 1.000,28
71 2019 21 - Zona Interior 1.114 1 13.895 17.587 1.265,71
71 2019 22 Zona Interior Atzúbia, l' 3.001 4 632 621 982,59
71 2019 23 Zona Interior Alcanalí 3.006 4 1.278 1.295 1.013,30
71 2019 24 Zona Interior Beniarbeig 3.026 4 2.092 1.632 780,11
71 2019 25 Zona Interior Benigembla 3.029 4 490 484 987,76
71 2019 26 Zona Interior Benidoleig 3.030 4 1.095 4.809 4.391,78
71 2019 27 Zona Interior Benimeli 3.040 4 418 443 1.059,81
71 2019 11 Zona Intermèdia Benissa 3.041 3 11.005 13.504 1.227,08
71 2019 8 Zona Costa Poble Nou de Benitatxell 3.042 2 4.276 4.656 1.088,87
71 2019 5 Zona Costa Calp 3.047 2 22.725 20.896 919,52
71 2019 28 Zona Interior Castell de Castells 3.054 4 449 415 924,28
71 2019 6 Zona Costa Dénia 3.063 2 42.166 38.693 917,64
71 2019 12 Zona Intermèdia Gata de Gorgos 3.071 3 6.049 5.555 918,33
71 2019 20 Zona Intermèdia Xaló 3.081 3 2.739 2.766 1.009,86
71 2019 9 Zona Costa Xàbia/Jávea 3.082 2 27.604 26.348 954,50
71 2019 13 Zona Intermèdia Llíber 3.085 3 935 1.005 1.074,87
71 2019 29 Zona Interior Murla 3.091 4 470 509 1.082,98
71 2019 14 Zona Intermèdia Ondara 3.095 3 6.894 5.994 869,45
71 2019 30 Zona Interior Orba 3.097 4 2.174 2.239 1.029,90
71 2019 39 Zona Interior Parcent 3.100 4 929 1.000 1.076,43
71 2019 15 Zona Intermèdia Pedreguer 3.101 3 7.699 7.985 1.037,15
71 2019 16 Zona Intermèdia Pego 3.102 3 10.128 9.044 892,97
71 2019 31 Zona Interior Ràfol d'Almúnia, el 3.110 4 653 741 1.134,76
71 2019 32 Zona Interior Sagra 3.115 4 408 389 953,43
71 2019 33 Zona Interior Sanet y Negrals 3.117 4 667 786 1.178,41
71 2019 17 Zona Intermèdia Senija 3.125 3 584 625 1.070,21
71 2019 18 Zona Costa Teulada 3.128 2 11.112 13.008 1.170,63
71 2019 34 Zona Interior Tormos 3.131 4 340 386 1.135,29
71 2019 35 Zona Interior Vall d'Alcalà, la 3.134 4 167 169 1.011,98
71 2019 36 Zona Interior Vall d'Ebo, la 3.135 4 216 252 1.166,67
71 2019 37 Zona Interior Vall de Gallinera, la 3.136 4 571 539 943,96
71 2019 38 Zona Interior Vall de Laguar, la 3.137 4 846 878 1.037,83
71 2019 19 Zona Intermèdia Verger, el 3.138 3 4.640 4.209 907,11
71 2019 7 Zona Costa Poblets, els 3.901 2 2.705 2.487 919,41
71 2020 3 - La Marina Alta 1.110 1 178.203 175.495 984,80
71 2020 4 - Zona Costa 1.112 1 112.613 107.410 953,80
71 2020 10 - Zona Intermèdia 1.113 1 51.611 51.504 997,93
71 2020 21 - Zona Interior 1.114 1 13.979 16.581 1.186,14
71 2020 22 Zona Interior Atzúbia, l' 3.001 4 611 641 1.049,10
71 2020 23 Zona Interior Alcanalí 3.006 4 1.302 1.336 1.026,11
71 2020 24 Zona Interior Beniarbeig 3.026 4 2.159 1.737 804,54
71 2020 25 Zona Interior Benigembla 3.029 4 443 497 1.121,90
71 2020 26 Zona Interior Benidoleig 3.030 4 1.078 3.519 3.264,38
71 2020 27 Zona Interior Benimeli 3.040 4 429 452 1.053,61
71 2020 11 Zona Intermèdia Benissa 3.041 3 11.288 13.713 1.214,83
71 2020 8 Zona Costa Poble Nou de Benitatxell 3.042 2 4.452 4.758 1.068,73
71 2020 5 Zona Costa Calp 3.047 2 23.326 20.970 899,00
71 2020 28 Zona Interior Castell de Castells 3.054 4 437 421 963,39
71 2020 6 Zona Costa Dénia 3.063 2 42.827 39.254 916,57
71 2020 12 Zona Intermèdia Gata de Gorgos 3.071 3 6.243 5.667 907,74
71 2020 20 Zona Intermèdia Xaló 3.081 3 2.868 2.832 987,45
71 2020 9 Zona Costa Xàbia/Jávea 3.082 2 28.016 26.739 954,42
71 2020 13 Zona Intermèdia Llíber 3.085 3 830 1.024 1.233,73
71 2020 29 Zona Interior Murla 3.091 4 507 514 1.013,81
71 2020 14 Zona Intermèdia Ondara 3.095 3 7.076 6.084 859,81
71 2020 30 Zona Interior Orba 3.097 4 2.232 2.277 1.020,16
71 2020 39 Zona Interior Parcent 3.100 4 967 1.039 1.074,46
71 2020 15 Zona Intermèdia Pedreguer 3.101 3 7.881 8.131 1.031,72
71 2020 16 Zona Intermèdia Pego 3.102 3 10.133 9.132 901,21
71 2020 31 Zona Interior Ràfol d'Almúnia, el 3.110 4 648 743 1.146,60
71 2020 32 Zona Interior Sagra 3.115 4 426 404 948,36
71 2020 33 Zona Interior Sanet y Negrals 3.117 4 690 789 1.143,48
71 2020 17 Zona Intermèdia Senija 3.125 3 583 616 1.056,60
71 2020 18 Zona Costa Teulada 3.128 2 11.278 13.182 1.168,82
71 2020 34 Zona Interior Tormos 3.131 4 318 388 1.220,13
71 2020 35 Zona Interior Vall d'Alcalà, la 3.134 4 160 161 1.006,25
71 2020 36 Zona Interior Vall d'Ebo, la 3.135 4 218 256 1.174,31
71 2020 37 Zona Interior Vall de Gallinera, la 3.136 4 527 528 1.001,90
71 2020 38 Zona Interior Vall de Laguar, la 3.137 4 827 879 1.062,88
71 2020 19 Zona Intermèdia Verger, el 3.138 3 4.709 4.305 914,21
71 2020 7 Zona Costa Poblets, els 3.901 2 2.714 2.507 923,73
caValencià