Taula Ràtio habitants per tipus de centre cultural

Taules de Dades Pressuposades i equipaments municipals de la Marina Alta

RubenChesa-ajuntament1800x400paraweb

Pressupostos i equipaments municipals: Aquesta pàgina contempla informació en format taula sobre els pressupostos locals i distribució de la despesa municipal entre els diversos serveis de manteniment i atenció a la ciutadania, així com, sobre les diferents infraestructures locals classificades segons usos i tipus d'instal·lacions.

Pressupostos i Equipaments

Dades

caValencià