Taula de Renda Familiar disponible per càpita

Demografia i Condicions de Vida a la Marina Alta

Condicions de vida: En aquesta pàgina es recullen les taules evolutives i desagregades per àrees geogràfiques amb informació sobre les condicions de vida de la població resident a la Marina Alta, amb indicadors com la renda mitjana, llindar de pobresa, el parc de vehicles, entre altres indicadors.

Condicions de Vida

Dades

caValencià