Publicat el primer Informe sobre l'Impacte Socioeconòmic del Covid-19 a la Marina Alta

PACTE’MA A TRAVÉS DE CREAMA PUBLICA EL PRIMER INFORME SOBRE L'IMPACTE SOCIOECONÒMIC DE LA COVID-19 A LA MARINA ALTA

Ja està disponible per a la seua descàrrega el primer informe sobre l' Impacte Socioeconòmic de la Covid-19 a la Marina Alta. Es pot accedir al mateix a través de la pàgina d'Informes Sectorials de la pàgina web de l’Observatori Marina Alta en el següent link.

Aquest informe és el primer dels diversos que es pretenen realitzar al llarg d'aquesta situació excepcional per a poder valorar l'impacte real de la crisi a curt, mitjà i llarg termini del COVID-19 en el teixit empresarial i en la societat, en general, de la Marina Alta.

En aquest primer estudi, s'analitzen els canvis i conseqüències immediates que ha generat aquesta nova situació en el teixit empresarial i comercial de la comarca des de la declaració de l'Estat d'Alarma fins a la finalització de la Fase 0 de la Desescalada.

Tota la informació recopilada a través d'aquests estudis servirà per a reorientar les accions de promoció de desenvolupament local i de l'activitat a la comarca que realitza CREAMA com a secretaria tècnica del PACTE’MA, dins del projecte d'Estratègia Marina Alta, subvencionat per la GVA a través de Labora.

Per a l'obtenció de resultats s'ha optat per una metodologia en línia a través d'un enllaç web a un formulari que es va enviar a les empreses participants a través de les diferents agències de desenvolupament local pertanyents a CREAMA i les diferents associacions empresarials de la Marina Alta, la qual cosa ha permés aconseguir un alt nivell de rellevància i representativitat.

 

FITXA TÈCNICA DE L'ESTUDI
Univers de l'estudi Empreses i comerços de la Marina Alta (17.501(2019))
Àmbit geogràfic Comarcal
Mostra obtinguda 336
Error mostral 5,3% (nivell de confiança 95%)
Eina Qüestionari en línia autoadministrat
Dates de camp 25/04/20 a 10/05/20

Resulta important situar el moment temporal d'aquesta investigació, la qual es va concentrar en les 2 últimes setmanes abans d'entrar en la Fase 1 de la desescalada, quan encara no s'havia implantat la primera relaxació de mesures de l'Estat d'Alarma.

Tenint present aquesta premissa, podem ressaltar una sèrie de consideracions rellevants que ajudaran a definir estratègies de recuperació econòmica més ajustades i efectives. Així, tenim que:

A 9 DE CADA 10 empreses de la Marina Alta li ha afectat la situació provocada per la Covid-19, principalment en la reducció de vendes i ingressos derivada de la paralització de l'activitat econòmica. Només un 5% afirma que no li ha afectat de manera significativa, mentre que un 3% ha vist una millora en la seua activitat.

De fet, PRÀCTICAMENT LA MEITAT de la mostra afirma haver hagut de parar completament la seua activitat, així com, més d'1 DE CADA 4 ha realitzat un ERTE, ja siga parcial o total.

Un 70% ha realitzat algun canvi en el desenvolupament de la seua activitat econòmica, principalment, adoptant les mesures de sanitat preventives, implantant el teletreball, reduint o flexibilitzant l'horari laboral o adaptant el seu negoci a metodologies no presencials.

Encara que en la gran majoria de casos, l'opció del teletreball no és possible per l'activitat de l'empresa o comerç, 8 DE CADA 10 empreses amb possibilitats d'implantar-ho, ho han fet i en la immensa majoria no hi ha hagut cap problema destacable.

El sector empresarial es mostra més crític amb la gestió de la crisi realitzada per les institucions estatals i autonòmiques que per la realitzada des dels Ajuntaments; no obstant això, només la meitat de la mostra reconeix conéixer alguna mesura aportada des de les entitats municipals.

Així, més de la meitat de la mostra afirma resultar-li difícil o molt difícil accedir i/o entendre les diferents regulacions que es van publicant des d'aquests ens.

Pel que fa al MOMENT ACTUAL, el teixit empresarial i comercial demanda, en major mesura, ajudes en la implantació de les mesures sanitàries de seguretat exigides, ajudes econòmiques –bé en ajudes públiques, o bé en finançament bancari accessible-, flexibilització en el pagament d'impostos, o programes que fomenten l'activitat.

De cara al FUTUR, la visió és pessimista i es coincideix en els mateixos problemes relacionats amb la viabilitat econòmica de l'empresa o comerç que hi ha ja en el moment actual –reducció de vendes/ingressos, paralització de l'activitat/tancament del negoci, i problemes de liquiditat. En els efectes sobre el mercat laboral també es recalca una previsió negativa amb destrucció de llocs de treball o, en el millor dels casos, la no creació d'ocupació, destacant, sobretot, la dificultat a complir amb el pagament de salaris.

Finalment, per a una ràpida recuperació de l'activitat econòmica se sol·licita, entre altres, ajudes públiques efectives i que arriben a tots, condonar o suavitzar impostos, major informació contra la por de la societat al Covid-19, proveir de material sanitari per a reactivar l'activitat i foment del consum local i del turisme.

Aquestes són les principals conclusions que s'extrauen de les opinions i dades recollides en aquesta primera investigació sobre l'impacte socioeconòmic de la crisi derivada per la pandèmia del Covid-19 en el nostre territori. Es pot descarregar l'informe complet en la secció de “informes sectorials” a través del següent link.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià