Primers efectes de la crisi sanitària en el mercat de treball

Març acaba amb 1.815 ocupacions menys a la Marina Alta i l'atur puja en 933 persones

Març negre per al mercat laboral a causa del coronavirus, segons les dades d'ocupació publicats pels Ministeris de Treball i Seguretat Social.

L'Observatori Marina Alta, entitat CREAMA que recull en el seu web totes les dades estadístiques sobre la nostra comarca i els municipis que la integren, llança una nova infografia amb dades referides al mercat de treball. Pot consultar l'informe complet i uns altres ja publicats pel Observatori en aquest link.

A 31 de març les persones afiliats a la Seguretat Social a la Marina Alta van ser de 51.954, la qual cosa suposa que fins hui la comarca ha perdut 1.815 afiliats. Si comparem aquest mateix mes de l'any anterior, ressaltem que la variació d'afiliats el mes de març respecte al 2019 ha disminuït en un 4,19%. És en el sector serveis on més s'accentua aquesta caiguda de l'afiliació, en concret el sector de la restauració i la construcció, tant si comparem amb el mes precedent com si ho comparem amb primer trimestre del 2019 (-12,7% i -7% respectivament). La caiguda de les afiliacions s'ha concentrat entre el col·lectiu contractat per compte d'altri. Al març no hi ha a penes diferències respecte al trimestre anterior quant a baixes d'autònoms (25 contractes per compte d'altri menys que el trimestre anterior, aconseguint els 16.607).

De manera paral·lela, la llista de persones inscrites en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) a la Marina Alta va augmentar en 781 persones respecte a febrer -una xifra que no inclou als primers inscrits per ERTE-, és la dada més negativa des de març del 2019. D'aquesta forma, l'atur registrat es dispara fins als 11.769 i experimenta una pujada mensual del 7,1%. El sector serveis, el sector productiu més afectat per la crisi sanitària patida, va acabar el primer trimestre de l'any passat amb 8.222 aturats. Es produeix un increment del 11,5% en aquest primer trimestre, aconseguint els 9.166 demandants d'ocupació en el sector terciari.

Estem parlant de la taxa d'atur més alta en els últims 5 trimestres, aconseguint una taxa estimada del 18,47% en aquest últim trimestre, la qual cosa suposa un increment de quasi 2 punts percentuals respecte al 31 desembre de 2019.

Quant als contractes, de treball, la Marina Alta acumula en tot el primer trimestre 8.451 contractes, el menor nombre de contractes per trimestre aconseguit el llarg dels últims 5 anys. Aquesta baixada del nombre de contractes es produeix en cadascuna de les zones de la comarca (interior, intermèdia i costa), però destaquem el cas de la zona costa, perquè al llarg de la seua sèrie històrica sempre havia augmentat el nombre de contractes durant el primer trimestre de l'any respecte al trimestre anterior, a causa de l'arrencada de la campanya turística. Si comparem en la zona costa el primer trimestre d'any, en aquest 2020 ha disminuït el nombre de contractes acumulats en una mica més de 1.400 respecte al 2019.

Els treballadors amb contracte temporal han sigut els principals perjudicats. On més s'ha reduït la contractació segons duració, han sigut en els contractes temporals, aconseguint aquest últim trimestre el valor més baix dels vistos en l'últim lustre. Una xifra per davall dels 7.000 contractes (descens del 16,8% respecte al nombre de contractes del primer trimestre de 2019).

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià