Logo Observatori 250
Observatori Socioeconómico Mercado laboral Estadístico Marina Alta
Observatori Socioeconòmic Mercat laboral Estadístic Marina Alta

Observatori

QUÈ ÉS L'OBSERVTORI?

És un projecte experimental promogut per CREAMA dins de l' Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament de la Marina Alta. Esta és una investigació que posa en comú el compromís i solidaritat dels tècnics de CREAMA junt amb els agents experts en el territori en matèria socioeconòmica i laboral que davall una coordinació es genera coneixement col·lectiu amb un objectiu comú: difondre informació estadística del mercat laboral, econòmic i territorial desagregada a nivell municipal amb l'interés de prestar uns recursos més eficients i per a desenvolupar economies locals més competitives.

L'obstinació de les comarques més dinàmiques per generar i oferir informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal té a veure amb el seu interès per prestar uns serveis més eficients, però també per desenvolupar unes economies locals més competitives.

En este context, l'Observatori socioeconòmic i territorial de la Marina Alta, respon a la voluntat de l'actual Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament de la Marina Alta en el marc del projecte Avalem Territori, per impulsar les noves tecnologies de la informació, facilitant continguts i informació estadística, que incentiven el seu ús; per a superar la bretxa tecnològica que afecta a les nostres empreses i ciutadans.

El nostre objectiu és difondre informació sobre l'estructura productiva, social, laboral i territorial de la comarca. Oferir informació pel que fa a comerç, turisme i serveis de proximitat facilita l'anàlisi de l'oferta existent. Comparar aquestes dades amb la composició demogràfica dels seus residents permet establir una demanda potencial. Establir una base aproximada d'informació agrària dels territoris o reconèixer les sinergies que s'estableixen per mitjà de nombre d'associacions ens ajuda a aprofundir sobre les possibles accions o estratègies de recuperació autòctona. Aquests són exemples d'anàlisis necessàries per elaborar escenaris que permeten avaluar el desenvolupament de la seva activitat. I tot això, pot realitzar-se des de l'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta.

L'observatori és una eina que es recolza en les noves tecnologies, per la seua capacitat per a generar informació, emmagatzemar-la, difondre-la i oferir eines, que permeten explotar i interpretar les dades recollides. En aquest marc, l'Observatori de la Marina Alta sorgeix com un instrument obert, per a gestionar una informació local, que es posa a la disposició de tota la ciutadania. D'aquesta manera es vol avançar en la consecució d'una administració digitalitzada i cada vegada més transparent, impulsant amb això l'eficiència dels seus propis tècnics, dels seus ciutadans i del conjunt de l'economia local. Es tracta de facilitar, que amb més i millor informació, s'impulse una comarca; amb millors serveis, major cohesió social i més eficiència econòmica.

L'Observatori és una ferramenta que nodrix d'informació a les diferents entitats que componen la societat civil del territori, ajudant-les a articular els seus discursos i propostes amb major rigor. Una societat és tant més rica, com més propostes genera; perquè és capaç d'impulsar més i millors projectes, i també posicionar-se millor davant de les amenaces que puguen sorgir.

L'equip tècnic que compon l'Observatori de la Marina Alta és un grup multidisciplinari amb experiència en projectes sociològics i en investigació i tècniques de mercat. Un treball en xarxa de suport amb els distints agents clau del territori que complementa tècniques quantitatives i qualitatives en la consecució dels nostres objectius.

ANTECEDENTS

Pla “Avalem Territori”

Este Pla comprén la totalitat de la Comunitat Valenciana i es centra en el potencial particular de generació de llocs de treball de cada comarca; una adequació de les polítiques d'ocupació al territori i a cada sector productiu, que permetrà la revisió del model actual del sistema valencià en xarxa. En La Marina Alta, aquest projecte s'emmarca dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament de la Marina Alta.

Diagnòstic Territorial de la Marina Alta (Novembre 2017)

Com a punt de partida d'este projecte, s'elabora el Diagnòstic Territorial de la Marina Alta l'objectiu del qual és reflectir de manera detallada la situació actual de la comarca a nivell socioeconòmic, laboral, social i territorial, sempre tenint en compte les diferents zones que existeixen dins de la comarca.

Projectes Experimentals (Desembre 2017-Actualitat)

El Programa de Projectes Experimentals sorgix arran de Diagnòstic Territorial de la Marina Alta i ho ratifiquen els membres de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament de la Marina Alta juntament amb els assistents a l'I Fòrum Ciutadà per l'Ocupació de la Marina Alta celebrat al setembre de 2017.

Aquests projectes tenen com a objectiu aprofundir en el coneixement de la Marina Alta per a reforçar els serveis i accions dirigides a empreses, emprenedors i a persones parades amb dificultats per a la inserció al mercat laboral. Les línies d'actuació del programa al llarg d'aquests anys són:

 

Observatori Socioeconòmic Mercat laboral Estadístic Marina Alta

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel lloc web. Més informació en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià