L’Observatori Marina Alta actualitza el contingut de la web amb noves dades i la inclusió de nous indicadors estratègics

L'Observatori Marina Alta  https://www.observatorimarinaalta.org, llança una nova actualització del seu web amb la inclusió de nous indicadors en les àrees de Mercat de Treball i Pressupostos i Equipaments locals, a més de l'actualització dels ja existents amb les últimes dades disponibles.

La introducció d'aquests nous indicadors, amb dades sobre contractes i demandants segons nivell d'estudis, activitat econòmica, grup d'ocupació, etc., converteixen a l'eina en una central d'informació amb més de 50 indicadors, classificats en 16 àrees d'informació que permet un accés ràpid i intuïtiu a la informació d'interés.

La informació i dades de l'Observatori Marina Alta es presenten a través de gràfics que permeten l'accés i interpretació de la informació sobre les diferents unitats territorials, de manera ràpida i àgil; ja siga referent a la comarca, zones comarcals i/o municipis. Tots els indicadors disposen de gràfics editables i taules de dades descarregables que permeten a l'usuari consultar les dades concretes que siguen del seu interés, i analitzar-los de manera més exhaustiva i personalitzada.

La informació continguda en la web –observatorimarinaalta.org– és oberta i està disponible per a la seua consulta sense necessitat de registrar-se. En l'apartat «Serveis» podrà consultar la carta serveis que ofereix l'Observatori i les dades de contacte per a sol·licitar-los.

L'Observatori Marina Alta naix des de Creama i de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local a la Marina Alta (PACTE’MA.) –format per 23 municipis de la comarca i 13 entitats-, i s'engloba dins del programa Avalem Territori que subvenciona el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través de Labora.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià