Informació sobre Turisme i Serveis a La Vall d'Ebo

Turisme i Serveis

Turisme i serveis: El turisme és una de les activitats econòmiques amb major pes sobre el PIB de la comarca. En aquest apartat s'inclouen indicadors sobre l'oferta turística i dades sobre el funcionament del sector (flux de visitants, empreses sector serveis, …) en el municipi de La Vall d'Ebo.

Evolució anual

Evolució anual (Nre. restaurants)

Evolució anual (Nre. Places)

Índex de Concentració General Restauració

Índex de Concentració Màxima Restauració

Evolució anual (Nre. allotjaments)

Evolució anual (Nre. places)

caValencià