Informació sobre Turisme i Servicis a El Poble Nou de Benitatxell

Turisme i Serveis

Turisme i serveis: El turisme és una de les activitats econòmiques amb major pes sobre el PIB de la comarca. En aquest apartat s'inclouen indicadors sobre l'oferta turística i dades sobre el funcionament del sector (flux de visitants, empreses sector serveis, …) en el municipi del Poble Nou de Benitatxell.

Evolució anual

Evolució anual (Nre. restaurants)

Evolució anual (Nre. Places)

Índex de Concentració General Restauració

Evolució anual (Nre. Places)

Evolució anual (Nre. allotjaments)

Evolució anual (Nre. places)

caValencià