Informació sobre Territori i Medi Ambient a El Poble Nou de Benitatxell

Territori

Territori: Aquest apartat recull informació sobre l'extensió i característiques territorials del municipi del Poble Nou de Benitatxell. Inclou informació referent a com està distribuïda la població en el territori –densitat poblacional-, superfície total, usos de la superfície…

Evolució anual

Medi ambient

Medi ambient: A continuació, es mostra informació sobre les característiques mediambientals del municipi del Poble Nou de Benitatxell. Inclou valoracions mediambientals tals com gestió de residus, qualitat i ús de l'aigua, espais naturals, entre altres.

Tones de Residus segons tipus

Vidre recollit – Evolució anual

Ràtio hab./contenidor – Evolució anual

Paper recollit – Evolució anual

Ràtio hab./contenidor – Evolució anual

Plàstic recollit – Evolució anual

Ràtio hab./contenidor – Evolució anual

Fem recollit – Evolució anual

Ràtio hab./contenidor – Evolució anual

caValencià