Informació sobre Teixit Empresarial i Associatiu en L’Atzúbia

Teixit Empresarial

Teixit empresarial: En aquest apartat s'inclou informació sobre el nombre d'empreses classificades per sector i activitat econòmica a més de mostrar informació sobre els polígons industrials existents en el terme municipal. Aquest tipus d'informació, en combinació amb els indicadors inclosos en altres àrees permet fer una estimació del potencial empresarial a la zona que orienti als usuaris a l'hora d'establir projectes empresarials amb alt potencial d'èxit al territori.

 
 

Evolució anual

Distribució segons activitat principal

Sense Dades

Teixit Associatiu

Teixit associatiu: Relacionat amb l'apartat anterior, es mostra informació sobre l'activitat associativa a la zona, a més d'un directori d'associacions empresarials i no empresarials presents en el municipi de L’Atzúbia.

 
 

Gràfics

caValencià
es_ESCastellano caValencià