Informació sobre Pressupostos i Equipaments Municipals a La Vall d'Alcalà

Pressupostos i Equipaments

Pressupostos i equipaments municipals: Aquesta àrea contempla informació sobre els pressupostos locals i distribució de la despesa municipal entre els diversos serveis de manteniment i atenció a la ciutadania. També s'inclou informació sobre les diferents infraestructures locals classificades segons usos i tipus d'instal·lacions.

 

Evolució anual

Nre. de Centres 

Superfície segons tipus de Centre

Ràtio hab./equipaments

Nre. d'Instal·lacions

Superfície segons Instal·lació

Nre. Instal·lacions segons Esport

Ràtio hab./equipaments

Nre. de Parcs

Superfície segons tipus de parc

Ràtio hab./equipaments

Nre. de Centres

Sense Centres

CAPACITAT DELS CENTRES

Sense Capacitat

Nre. de Centres sanitaris

Nre. de Llits

Sense Llits

Nre. de Centres assistencials

Sense Centres

Ràtio hab./equipaments

LONGITUD D'INFRAESTRUCTURES

caValencià