Informació sobre Pressupostos i Equipaments Municipals a Senija

Pressupostos i Equipaments

Pressupostos i equipaments municipals: Aquesta àrea contempla informació sobre els pressupostos locals i distribució de la despesa municipal entre els diversos serveis de manteniment i atenció a la ciutadania. També s'inclou informació sobre les diferents infraestructures locals classificades segons usos i tipus d'instal·lacions.

Evolució anual

Nre. de Centres

Superfície segons tipus de Centre

Ràtio hab./equipaments

Nº de INSTALACIONES

Superficie según tipo de INSTALACIóN

INSTALACIONES según Deporte

Ràtio hab./equipaments

Nº de PARQUEs

SUPERFÍCIE SEGONS TIPUS DE PARC

Ràtio hab./equipaments

Nº de Centres

CAPACITAT DELS CENTRES

Nº de Ràtio Alumnat / Tipus de centre

Ràtio Alumnat / Places

Nº de Centres sanitaris

Nre. de Llits

Sense Llits

Nº de Centres assistencials

Sense Centres

Ràtio hab./equipaments

LONGITUD D'INFRAESTRUCTURES

caValencià