Informació sobre Pressupostos i Equipaments Municipals a Dénia

Pressupostos i Equipaments

Pressupostos i Equipaments Municipals: Aquesta àrea contempla informació sobre els pressupostos locals i distribució de la despesa municipal entre els diversos serveis de manteniment i atenció a la ciutadania. També s'inclou informació sobre les diferents infraestructures locals classificades segons usos i tipus d'instal·lacions.

 

Nre. de Centres

Superfície segons tipus de centre

Ràtio hab./equipaments

Nre. d'Instal·lacions

Superfície segons instal·lacions

Nre. Instal·lacions segons esport

Ràtio hab./equipaments

Nre. d'Instal·lacions

Superfície segons tipus de parc

Ràtio hab./equipaments

Nre. de Centres

Capacitat dels Centres

Ràtio habitants / tipus de centre

Ràtio habitants / plaça

Nre. de Centres Sanitaris

Nre. de Llits

Nre. de Centres Assistencials

Ràtio hab./equipaments

Longitud d'infraestructures

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website.

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià