Informació sobre Mercat de Treball a Orba

Mercat de Treball

Mercat de treball: Conèixer la conjuntura laboral d'un territori suposa un gran avantatge per al desenvolupament socioeconòmic ja que permet monitoritzar l'evolució del mercat de treball, identificar nínxols d'ocupació amb potencial de desenvolupament i adaptar les estratègies formatives, laborals i comunicatives de cara a millorar l'empleabilitat de la població i millorar la productivitat de les empreses. A través d'aquesta àrea s'ofereixen indicadors que ofereixen una radiografia de la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interès per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en el mateix.

Total ERTE – Evolución mensual

Total ERTE según sector de actividad – Evolución mensual

Trabajadores afectados – Evolución mensual Marina Alta

Nº de trabajadores afectados según sector de actividad – Evolución mensual

Última dada disponible

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral

Evolució anual

Evolució anual

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons sector d'activitat

Evolució trimestral segons nivell d'estudis

Demandants d'ocupació segons nivell d'estudis (%)

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Contratos de trabajo según sexo (%)

Evolució trimestral segons edat

Contratos de trabajo según edad (%)

Evolució trimestral segons nivell d'estudis

Contratos de trabajo según nivel de estudios (%)

Evolució trimestral segons sector d'activitat

Contratos de trabajo según sector de actividad (%)

Evolució trimestral segons grup d'ocupació

Contratos de trabajo según grupo de ocupación (%)

Índex de Qualificació del Capital Humà

Evolució trimestral segons duració

Contratos de trabajo según duración (%)

Evolució trimestral segons tipus de jornada

Contratos de trabajo según tipo de jornada (%)

caValencià