Informació sobre Demografia i Condicions de Vida a Sanet i Negrals

Demografia

Demografia: Aquesta àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors, de la població resident a Sanet i Negrals. Amb aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents al territori.

 

Evolució anual

Edat Mitjana

Saldo Vegetatiu

Índex Tendència Demogràfica

Índex de Natalitat

Índex de Mortalitat

Taxa Global de Fecunditat

Ràtio de Masculinitat

Ràtio de Masculinitat al Naixement

Ràtio de Masculinitat a la Defunció

Saldo Migratori Total

Saldo Migratori Població Espanyola

Saldo Migratori Població Estrangera

Habitants segons lloc de naixement

Taxa de Dependència General

Taxa de Dependència Juvenil (<16 anys)

Taxa de Dependència Majors (>64 anys)

Taxa d'Envelliment

Taxa de Longevitat

Proporció Majors 64 anys

Proporció Majors 74 anys

Proporció Majors 84 anys

Evolució anual

Evolució anual Percentual

Evolució anual

Evolució anual Percentual

Evolució anual segons edat

Evolució anual

Evolució anual segons sexe

Evolució anual

Evolució anual % Variació Població

Evolució anual

Condicions de Vida

Condicions de vida: Ací es recull informació sobre aspectes relacionats amb la qualitat i condicions de vida que existeix en el municipi de Sanet i Negrals. Podemos trobar indicadors tals com la taxa de risc de pobresa, pressupost municipal destinat a ajudes socials, nivell de renda mitjana, etc.

Renda Bruta Mitjana per Llar

Renda Mitjana per Unitat de Consum

Renda Neta Mitjana per Persona

Grandària Mitjana de la Llar

Percentatge de Llars Unipersonals

Nre. Total de Vehicles

Nre. Total de Vehicles Elèctrics

Vehículos según principales Combustibles

Índex de Motorització

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website.

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià