Informació sobre Demografia i Condicions de Vida a El Poble Nou de Benitatxell

Demografia

Demografia: Aquesta àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors, de la població resident al Poble Nou de Benitatxell. Amb aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per a adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents en el territori.

 

Evolució anual

Edat Mitjana

Saldo Vegetatiu

Índex de Tendència Demogràfica

Índex de Natalitat

Índex de Mortalitat

Ràtio de Masculinitat

Saldo Migratori Total

Saldo Migratori Població Espanyola

Saldo Migratori Població Estrangera

Taxa Dependència General

Taxa Dependència Juvenil

Tasa Dependencia Mayores +64años

Taxa d'Envelliment

Taxa de Longevitat

Proporció Majors +64 anys

Proporció Majors +74 anys

Proporció Majors +84 anys

Evolució anual

Evolució anual Percentual

Distribució per continent

Distribució per principals països

Evolució anual

Evolució anual segons sexe

Evolució anual

Evolució anual % Variació Població

Condicions de Vida

Condicions de vida: Aquí se recoge información sobre aspectos relacionados con la calidad y condiciones de vida que existe en el municipio de El Poble Nou de Benitatxell. Podemos encontrar indicadores tales como la tasa de riesgo de pobreza, presupuesto municipal destinado a ayudas sociales, nivel de renta media, etc.

Evolució anual

Nre. Total de Vehicles

Nre. Total de Vehicles Elèctrics

Vehículos según Principales Combustibles

Índex de Motorització

caValencià