Informació sobre Demografia i Condicions de Vida a Alcanalí

Demografia

Demografia: Aquesta àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors, de la població resident a Alcalalí així com la població de l'Entitat Local Menor (E.L.M), Llosa de Camacho. Amb aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per a adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents en el territori.

 

Evolució anual

Edat Mitjana

Evolució anual Llosa de Camacho

Evolució anual Llosa de Camacho per Sexe

Saldo Vegetatiu

Índex Tendència Demogràfica

Índex de Natalitat

Índex de Mortalitat

Ràtio de Masculinitat

Saldo Migratori Total

Saldo Migratori Estrangers

Saldo Migratori Espanyols

Taxa Dependència General

Taxa Dependència Juvenil

Taxa Dependència Majors +64

Taxa d'Envelliment

Taxa de Longevitat

Proporció Majors +64 anys

Proporció Majors +74 anys

Proporció Majors +84 anys

Evolució anual

Evolució anual Percentual

Distribució per continent

Distribució per principals països

Evolució anual

Evolució anual segons sexe

Evolució anual

Evolució anual % Variació Població

Condicions de Vida

Condicions de vida: Ací es recull informació sobre aspectes relacionats amb la qualitat i condicions de vida que existeix en el municipi d'Alcanalí. Podem trobar indicadors tals com la taxa de risc de pobresa, pressupost municipal destinat a ajudes socials, nivell de renda mitjana, etc.

Evolució anual

Nre. Total de Vehicles

Nre. Total de Vehicles Elèctrics

Vehículos según Principales Combustibles

Índex de Motorització

caValencià